Krzysztof Wiedermann
Krzysztof Wiedermann
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2009
572009
Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze
K Wiedermann
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 98-106, 2008
432008
Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland)
T Rachwal, K Wiedermann
Quaestiones Geographicae 27 (1), 2008
382008
Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe
B Domański, K Gwosdz, M Huculak, K Wiedermann
Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, 2005
282005
Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego
K Wiedermann
Przedsiębiorczość-Edukacja, 24-35, 2007
272007
Polish special economic zones: Idea versus practice
K Gwosdz, W Jarczewski, M Huculak, K Wiederman
Environment and Planning C: Government and Policy 26 (4), 824-840, 2008
252008
Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej
R Guzik
Prace Geograficzne, 2000
252000
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
K Gwosdz, W Jarczewski, M Huculak, K Wiederman
Założenia a praktyka,[w:] Dziesięć lat doświadczeń polskiej Specjalnej …, 1995
241995
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
K Gwosdz, W Jarczewski, M Huculak, K Wiederman
Założenia a praktyka,[w:] Dziesięć lat doświadczeń polskiej Specjalnej …, 1995
241995
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Przekształceniaregionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2008
212008
Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna
R Guzik, A Kołoś, K Gwosdz, W Biernacki, J Działek, A Kocaj, ...
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2016
152016
Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego
K Wiedermann
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2008
152008
Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech
K Wiedermann, A Trojak
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 133-143, 2009
142009
„Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego”
K Wiedermann
Instytut Geografii i GP UJ (rozprawa doktorska), 2006
122006
Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union
W Kilar, T Rachwał, K Wiedermann
New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe …, 2008
112008
Small and Medium Towns' Attractiveness at the Beginning of the 21st Century
A Kwiatek-Sołtys, H Mainet-Valleix, K Wiedermann, JC Edouard
PUBP, 2014
92014
Rozwój gospodarczy
M Dej, A Dobosz-Mucha, W Jarczewski, M Semczuk, Ł Sykała, A Świgost, ...
Instytut Rozwoju Miast, 2016
72016
Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej,[w:] Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, red
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
R. Fedan, Z. Makieła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława …, 2008
72008
Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych
K Wiedermann
Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny [Contemporary models of …, 2016
62016
The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas–Case Study of Myślenice and Issoire
A Kwiatek-Sołtys, K Wiedermann, H Mainet, JC Edouard
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 194-211, 2014
62014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20