Obserwuj
Krzysztof Wiedermann
Krzysztof Wiedermann
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 14, 31-42, 2009
602009
Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze
K Wiedermann
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 98-106, 2008
562008
Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland)
T Rachwal, K Wiedermann
Quaestiones Geographicae 27 (1), 2008
492008
Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne: powiązania firm i efekty mnożnikowe
B Domański, K Gwosdz, M Huculak, K Wiedermann
382005
Polish special economic zones: idea versus practice
K Gwosdz, W Jarczewski, M Huculak, K Wiederman
Environment and Planning C: Government and Policy 26 (4), 824-840, 2008
292008
Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego
K Wiedermann
Przedsiębiorczość-Edukacja 3, 24-35, 2007
292007
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce: założenia a praktyka
K Gwosdz, W Jarczewski, M Huculak, K Wiedermann
272005
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Przekształceniaregionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2008
252008
Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna
R Guzik, A Kołoś, K Gwosdz, W Biernacki, J Działek, A Kocaj, ...
242016
Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech
K Wiedermann, A Trojak
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2009
172009
„Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego”
K Wiedermann
Instytut Geografii i GP UJ (rozprawa doktorska), 2006
172006
Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego
K Wiedermann
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2008
162008
Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union
W Kilar, T Rachwał, K Wiedermann
New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe …, 2008
152008
Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce
P Śleszyński, K Wiedermann
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2020
142020
The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas–Case Study of Myślenice and Issoire
A Kwiatek-Sołtys, K Wiedermann, H Mainet, JC Edouard
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 194-211, 2014
142014
Small and medium towns' attractiveness at the beginning of the 21st century
A Kwiatek-Soltys
(No Title), 2014
122014
Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim
R Guzik, A Kołoś, Ł Fiedeń, A Kocaj, K Wiedermann
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2020
102020
The changing profiles of small and medium-sized towns in the European context: Between residential economy, competitiveness and innovation
C Demazière, K Banovac, A Hamdouch, A Kwiatek-Soltys, H Mainet, ...
A. Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, K. and J.-C. Edouard (eds …, 2014
102014
Powiązania w zakresie dojazdów do pracy
R Guzik, K Wiedermann
102012
Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim
R Guzik, A Kołoś, Ł Fiedeń, A Kocaj, K Wiedermann
92021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20