Martina Benesova
Martina Benesova
Email verificata su upol.cz
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Methodological note on the fractal analysis of texts
J Andres, M Benešová, L Kubáček, J Vrbková
Journal of Quantitative Linguistics 19 (1), 1-31, 2012
242012
Fractal Analysis of Poe's Raven, II
J Andres, M Benešová
Journal of Quantitative Linguistics 19 (4), 301-324, 2012
132012
Fractal Analysis of Poe's Raven, II
J Andres, M Benešová
Journal of Quantitative Linguistics 19 (4), 301-324, 2012
132012
Menzerath-Altmann law in differently segmented texts
M Benešová, D Faltýnek, LH Zámečník
Recent contributions to quantitative linguistics, 27-40, 2015
102015
Optimization of parameters in the Menzerath–Altmann law, II
J Andres, M Benešová, M Chvosteková, E Fišerová
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium …, 2014
72014
Quantitative studies in the corpus of Nko periodicals
A Rovenchak
Recent contributions to quantitative linguistics, 125-138, 2015
52015
Application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Japanese in the short story style
M Benešová, D Birjukov
Recent contributions to quantitative linguistics, 13-26, 2015
32015
Menzerath-Altmann law versus random model
M Benešová, R Čech
Sequences in Language and Text, 57-70, 2015
32015
Kvantitativní analýza textu se zvláštním zřetelem k analýze fraktální
M Benešová
Dizertačná práca. Olomouc: FF UP v Olomouci, 2011
32011
Towards a fractal analysis of the sign language
J Andres, M Benešová, J Langer
Journal of Quantitative Linguistics 28 (1), 77-94, 2021
22021
Analysis of short wavelength infrared radiation during laser welding of plastics
J Martan, J Tesař, M Kučera, P Honnerová, M Benešová, M Honner
Applied optics 57 (18), D145-D154, 2018
22018
Recent contributions to quantitative linguistics
A Tuzzi, M Benešová, J Macutek
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015
22015
Functional Explanation in Synergetic Linguistics
M Benešová, D Faltýnek, L Zámečník
Köhler, Reinhard et al., Structure, Function and Process in Texts. RAM …, 2018
12018
Text segmentation for Menzerath-Altmann law testing
M Benešová
Palacký University, Faculty of Arts, 2016
12016
Syntactic complexity in quantitative linguistics
S Naumann
Recent contributions to quantitative linguistics, 89-102, 2015
12015
An application of the Menzerath–Alt-mann law to a sample produced by an aphasic patient
A Jašíčková, M Benešová, D Faltýnek
Martina Benešová (ed.), 142, 2014
12014
Professional Text Processing as Platform for Professional Language Teaching at Tertiary Education Institution
M Benešová, M Reiterman
LOGOS POLYTECHNIKOS aneb „Slovo, jež mnohé obratně a dovedně odkrývá a …, 2011
12011
Numerická estetika, počítač a umění
M Benešová
Výpočetní model patologické odezvy neuronů colliculus inferior laboratorního …, 2010
12010
Pořízení nové technologie v konkrétním podnikatelském subjetku a zdroje jejího financování
P Benešová
Západočeská univerzita v Plzni, 2020
2020
Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language
J Langer, J Andres, M Benešová, D Faltýnek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
2020
Il sistema al momento non puň eseguire l'operazione. Riprova piů tardi.
Articoli 1–20