Lech Michalski
Lech Michalski
Politechnika Gdańska
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Tools for road infrastructure safety management–Polish experiences
K Jamroz, M Budzyński, W Kustra, L Michalski, S Gaca
Transportation Research Procedia 3, 730-739, 2014
432014
i inni: Ochrona pieszych
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, TRJ Mackun
Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Ministerstwo Infrastruktury i …, 2014
122014
Road safety programmes as an effective tool for developing system-based road safety policies
K Jamroz, L Michalski, S Gaca
Journal of KONBiN 1 (2), 2006
112006
UN decade of action for road safety in the national road safety strategy until 2020: Polish approach
L Michalski, K Jamroz, J Zukowska
16th International Conference Road Safety on Four Continents. Beijing, China …, 2013
82013
i inni: Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Dróg Krajowych w Polsce „GAMBIT–DK”
K Jamroz, M Budzyński, L Michalski, R Krystek, M Tracz, S Gaca
Konsorcjum Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku, Politechnika …, 2007
82007
Ochrona pieszych
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, M Kieć, M Budzyński, L Gumińska, ...
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretariat Krajowej Rady …, 2014
72014
Systematyka narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
K Jamroz, L Michalski
Drogownictwo, 144-152, 2012
72012
Protection of Pedestrians
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, M Kieć, M Budzyński, L Gumińska, ...
Guidelines for pedestrian traffic organizers (in Polish)(National Road …, 0
7
Integrated safety systems–the approach toward sustainable transport
J Żukowska, M Mikusova, L Michalski
Archives of Transport System Telematics 10, 2017
62017
Road infrastructure safety management in Poland
M Budzynski, K Jamroz, W Kustra, L Michalski, S Gaca
IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng 245, 042066, 2017
42017
Polish experience of implementing Vision Zero
K Jamroz, L Michalski, J Żukowska
Current trauma reports 3 (2), 111-117, 2017
42017
Tools for road infrastructure safety management in Poland
W Kustra, L Michalski
MATEC Web of Conferences 122, 02008, 2017
42017
Wstępna ewaluacja interim Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT2005
L Michalski, K Jamroz, D Gajda
Transport Miejski i Regionalny, 13-19, 2012
42012
Instructions for road safety auditors–Part One Assessing the effects of road infrastructure projects on road safety, Part Two Road safety audit–for the GDDKiA
M Budzynski, K Jamroz, W Kustra, S Gaca, L Michalski
Gdansk University of Technology, Krakow University of Technology, Gdansk, 2011
42011
Technika konfliktów ruchowych i możliwości jej zastosowania
L Michalski, K Jamroz
Transport miejski, 149-152, 1989
41989
Growing role of walking and cycling and the associated risks
R Okraszewska, K Birr, L Gumińska, L Michalski
MATEC Web of Conferences 122, 01006, 2017
32017
Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich
L Michalski
Transport Miejski i Regionalny, 47-49, 2009
32009
Differences and mutual connections of the transport safety systems
L Michalski
Journal of KONBiN 4 (1), 507-522, 2008
32008
Regionalny system bezpieczeństwa ruchu drogowego jako problem badawczy
K Jamroz, L Michalski
32002
Pedestrian safety in two European towns-Hamburg and Gdansk
K Schlabbach, K Jamroz, L Michalski
Publication of: Swedish National Road and Transport Research Institute, 2000
32000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20