Przemyslaw Sieradzan
Title
Cited by
Cited by
Year
Aksamitni terrory¶ci
P Sieradzan
Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej, 2008
82008
Aksamitni terrory¶ci: narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej
PJ Sieradzan
Dom Wydawniczy" Elipsa", 2008
42008
Czerwono-brunatni: sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej
P Sieradzan
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011
32011
Pomorcy na pograniczu rosyjsko-norweskim
P Sieradzan
Cywilizacja i Polityka, 2013
22013
¬ródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne
T Bodio, PJ Sieradzan
¦rodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 47-74, 2012
22012
Ukraina, Białoru¶ i kraje Azji Centralnej wobec wojny osetyjskiej
P Sieradzan
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012
22012
Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo
VC Akaiev, MS Arsanukaeva, MA Astvatsaturova, AW Bedrik, MI Bilalov, ...
WŁADZA ELITY PRZYWÓDZTWO, 2017
12017
Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontek¶cie rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku
P Sieradzan
Nowa Polityka Wschodnia 5 (2), 101-113, 2013
12013
Przywództwo i elity władzy w Osetii Południowej
P Sieradzan
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010
12010
Włodzimierz Tarło-Maziński: occultist individualist
J Tomasiewicz, P Sieradzan
2019
Błażej Włodarz: a proponent of reconciliation
M Rzeczycka, P Sieradzan
2019
Błażej Włodarz-zapomniany mistrz ze Złotokłosa
P Sieradzan, M Rzeczycka
2019
Włodzimierz Tarło-Maziński-ezoteryczny indywidualista
J Tomasiewicz, P Sieradzan
2019
Kabardo-Bałkaria jako republika dwutytularna w składzie Federacji Rosyjskiej
P Sieradzan
Cywilizacja i Polityka 16 (16), 132-142, 2018
2018
Międzynarodowa afera z tajemn± księg± w roli głównej (Warszawa-Naggar-Wisła-Asunción: 1936-1938)
M Rzeczycka, P Sieradzan
2017
Explorations of the esoteric dreams of the Himalayas
K Hess, P Sieradzan
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
2017
Pogranicze rosyjsko-norweskie jako przestrzeń migracji
P Sieradzan
Forum Dialogu Publicznego, 2016
2016
Miasto Kirkenes jako stolica Regionu Barentsa i symbol rosyjsko-norweskiej współpracy transgranicznej
P Sieradzan
Cywilizacja i Polityka, 2016
2016
The relations between indigenous peoples and extractive industry in the Barents region
P Sieradzan
Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2016
2016
Gnoza a neopogaństwo
P Sieradzan
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20