Obserwuj
Ewa Łaźniewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
2252010
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2004
732004
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
702004
Konwergencja regionalna
E Nowińska-Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
632011
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje–strategie–przykłady. PWN, Warszawa, 2012
572012
Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady
E Nowińska-Łaźniewska, M Gorynia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
492012
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna …, 2012
302012
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
292013
Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych
E Nowińska-Łaźniewska
Studia Regionalne i Lokalne 3 (09), 91-109, 2002
212002
Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii
B Gruchman, E Nowińska-Łaźniewska, I Parowicz, A Kötzle, G Huskobla, ...
Studia Regionalne i Lokalne, 23-48, 2002
202002
Konkurencyjność regionalna
M Gorynia, E Łaźniewska
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
162012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
162011
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-10, 2012
142012
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Warszawa: PWN, 2009
142009
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
132012
Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city
E Łaźniewska
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 105-117, 2019
102019
Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. Wizualizacja zjawisk
E Nowińska-Łaźniewska, T Górecki
Studia Regionalne i Lokalne, 89-99, 2005
102005
Konwergencja regionalna, Wyd
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 56-57, 2011
82011
Gospodarka cyfrowa-rozwój regionalny-odporność
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022
52022
Istota koncepcji smart city
E Łaźniewska
Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city. Rozwój Regionalny i …, 2020
52020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20