Ewa Łaźniewska
TytułCytowane przezRok
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1812010
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2004
612004
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
582004
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, PWN, Warszawa, 13-15, 2012
572012
Konwergencja regionalna
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011
552011
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
202013
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna …, 2012
202012
Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych
E Nowińska-Łaźniewska
Studia Regionalne i Lokalne 3 (09), 91-109, 2002
202002
Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii
B Gruchman, E Nowińska-Łaźniewska, I Parowicz, A Kötzle, G Huskobla, ...
Studia Regionalne i Lokalne, 23-48, 2002
152002
Konkurencyjność regionalna
M Gorynia, E Łaźniewska
Koncepcja-strategie-przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
132012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
132011
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne, 1-10, 2012
112012
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
102012
Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. Wizualizacja zjawisk
E Nowińska-Łaźniewska, T Górecki
Studia Regionalne i Lokalne, 89-99, 2005
102005
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 55, 2009
62009
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością,[W:] Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa, 2012
52012
Teoretyczne aspekty konkurencyjności,[w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia
Red. M. Gorynia, M. Łaźniewska, PWN, Warszawa, 2009
52009
red.(2002)
M Gorynia
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do …, 0
5
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
E Łaźniewska, D Czyżewska
Samorząd Terytorialny, 28-42, 2011
42011
Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej
M Gorynia, E Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
42008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20