Ewa Łaźniewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1962010
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2004
652004
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego
E Nowińska-Łaźniewska
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
622004
Konwergencja regionalna
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011
602011
Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady
E Nowińska-Łaźniewska, M Gorynia, PWN Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
522012
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 152, 2012
512012
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna …, 2012
242012
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
222013
Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych
E Nowińska-Łaźniewska
Studia Regionalne i Lokalne 3 (09), 91-109, 2002
202002
Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii
B Gruchman, E Nowińska-Łaźniewska, I Parowicz, A Kötzle, G Huskobla, ...
Studia Regionalne i Lokalne, 23-48, 2002
172002
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-10, 2012
132012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
132011
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
112012
Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. Wizualizacja zjawisk
E Nowińska-Łaźniewska, T Górecki
Studia Regionalne i Lokalne, 89-99, 2005
102005
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 55, 2009
82009
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością,[W:] Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa, 2012
72012
Teoretyczne aspekty konkurencyjności,[w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia
Gorynia, E. Łaźniewska (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
62009
Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej
M Gorynia, E Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
52008
red.(2002)
M Gorynia
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do …, 0
5
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
E Łaźniewska, D Czyżewska
Samorząd Terytorialny, 28-42, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20