Obserwuj
Jaroslaw Flis
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu
J Flis
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
602014
Opcja czy osoba?: Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
37*2011
Nieważne głosy, ważny problem: Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014
A Gendźwiłł, M Cześnik, J Flis, J Haman, A Materska-Sosnowska, ...
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2016
30*2016
Samorządowe public relations
J Flis
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
302007
Partie polityczne w wyborach prezydentów miast
J Flis
Studia politologiczne 20, 139-159, 2011
242011
Rządowy fundusz inwestycji lokalnych–reguły podziału
J Flis, P Swianiewicz
Raport Fundacji Batorego (forumIdei), 2021
182021
Rządzący i opozycja: partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014
M Bukowski, J Flis, A Hess, A Szymańska
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2016
18*2016
Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice 182 (1), 201-227, 2020
162020
Participatory budgeting: data, tools, and analysis
P Faliszewski, J Flis, D Peters, G Pierczyński, P Skowron, D Stolicki, ...
arXiv preprint arXiv:2305.11035, 2023
152023
Wybory samorządowe: wzory zaangażowania
J Flis
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2018
132018
Efekt książeczki
J Flis
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2015
13*2015
Mieszany system wyborczy - cztery warianty dla Polski
J Flis, B Michalak
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 55, 65-88, 2017
122017
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 2018
112018
Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne 4 (34), 23-35, 2015
112015
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III–utrwalane wzory
J Flis, P Swianiewicz
Warszawa, 2021
92021
Polski system partyjny: idee i identyfikacje
J Flis, A Kwiatkowska
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
92018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
92017
Pot and ladle: Estimating seat shares from aggregate vote numbers under the d’Hondt electoral system
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Jagiellonian University Working Paper, in the author’s possession, 2017
9*2017
„Wybory do sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa”, w: M. Magoska (red.)
J Flis
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, 2008
8*2008
Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D'Hondta
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Decyzje, 2019
72019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20