Dariusz Trojanowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Principles of public‐private partnership financing–Polish experience
A Wojewnik‐Filipkowska, D Trojanowski
Journal of Property Investment & Finance, 2013
412013
Nieruchomość komercyjna i jej miejsce
D Trojanowski
Nieruchomości C.H. Beck 2, 2002
202002
Asset management of the public sector in Poland
M Rymarzak, D Trojanowski
Real estate management and valuation 21 (1), 5-13, 2013
142013
Kim jest deweloper?
D Trojanowski
Nieruchomości C.H. Beck 2, 2004
122004
Asset management determinants of Polish universities
M Rymarzak, D Trojanowski
Journal of Corporate Real Estate, 2015
102015
Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi
K Dziworska, D Trojanowski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
92008
Projekt deweloperski-fazy, etapy i działania
K Dziworska, D Trojanowski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 25-38, 2007
62007
Udział jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast a zasób nieruchomości komunalnych
D Trojanowski
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, 2010
42010
Struktura procesu inwestycyjnego projektów deweloperskich,(w:) Inwestycje i nieruchomości, red
K Dziworska, D Trojanowski
A. Nalepka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, 42-46, 2006
42006
Miejsce dewelopera na rynku nieruchomościami
D Trojanowski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 212-222, 2004
42004
The robustness of office building investment in the low interest rate environment
D Trojanowski, K Olszewski, K Gałaszewska
Recent trends in the real estate market and its analysis. Editors: Jacek …, 2018
32018
Asset Management of Polish Universities
M Rymarzak, D Trojanowski
ERES, 2013
32013
Real estate function impact on its value exemplified by the city of Gdańsk
A Wojewnik-Filipkowska, M Rymarzak, D Trojanowski
Journal'Aestimum', Firenze University Press, ISSN, 1592-6117, 2013
22013
Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym - przykłady
D Trojanowski, M Czaplińska
12018
Klasyfikacja biurowców na przykładzie rynku nieruchomości w Trójmieście
D Trojanowski, M Obłońska
Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance 12, 2014
12014
Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą kapitalizacji czynszu
D Trojanowski, P Kisiel
Świat Nieruchomości 2, 24-31, 2012
12012
Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą wartości bieżącej netto
D Trojanowski, P Kisiel
Świat Nieruchomości 1, 34-39, 2012
12012
Model wyceny nieruchomości biurowych w warunkach polskiego rynku nieruchomości
T Dariusz
Inwestycje i nieruchomości wyzwania XXI wieku, 2011
1*2011
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami hotelowymi na przykładzie województwa pomorskiego
D Trojanowski
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 119-133, 2011
12011
Finansowanie projektów inwestycyjnych metodą Project Finance – doświadczenia dewelopera
D Trojanowski, G Mikołajczyk
Świat Nieruchomości 34, 2001
12001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20