Szymon Cyfert
Szymon Cyfert
UE Poznań
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Granice organizacji
S Cyfert
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
1062012
Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
S Cyfert
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006
1032006
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
862014
Nauka o organizacji
S Cyfert, K Krzakiewicz
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009
792009
Strategiczna odnowa przedsiÄ™ biorstwa
P Banaszyk, S Cyfert
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
58*2007
Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej
S Cyfert, G Bełz, Ł Wawrzynek
Organizacja i Kierowanie, 2014
372014
The strategic dimension of the dynamic capabilities of enterprises
K Krzakiewicz, S Cyfert
Management 18 (2), 7, 2014
362014
Zmiany w systemach planowania i organizowania polskich przedsiębiorstw
K Krzakiewicz, C Sz, J Kraśnik
Przegląd Organizacji 2, 21-23, 2006
292006
Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy
S Cyfert, K Krzakiewicz
Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Prace Naukowe …, 2011
26*2011
Podstawy zarzÄ… dzania organizacjami
K Krzakiewicz, S Cyfert
Wydawnictwo UE. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018
182018
ROLE PRZYWÓDCÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI.
K Krzakiewicz, S Cyfert
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2013
182013
Teoretyczne problemy zarzÄ… dzania organizacjami
K Krzakiewicz, S Cyfert
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
172013
Dynamic capabilities in strategic choice processes within organisations
K Krzakiewicz, S Cyfert
Management 21 (1), 7, 2017
162017
The role of opportunity-sensing and learning processes in shaping dynamic capabilities in Polish enterprises
S Cyfert, K Krzakiewicz
Management 20 (1), 277, 2016
162016
Organizational reputation risk management as a component of the dynamic capabilities management process
K Krzakiewicz, S Cyfert
Management 19 (1), 6, 2015
152015
Model procesu odnowy organizacyjnej
S Cyfert, K Krzakiewicz
Management Forum 3 (1), 10-14, 2015
142015
Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji organizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego
S Cyfert, K Krzakiewicz
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2013
132013
Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej
S Cyfert
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 123-129, 2012
13*2012
Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją
K Krzakiewicz, S Cyfert
Przegląd Organizacji, 4-8, 2013
122013
The Network Concept of Strategic Management and Its Limitations= Sieciowa koncepcja zarządzania strategicznego i jej ograniczenia
K Krzakiewicz, S Cyfert
Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press, 2013
122013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20