Mirosław Tomera
Mirosław Tomera
Department of Ship Automation, Gdynia Maritime University
Verified email at am.gdynia.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A backstepping approach to ship course control
A Witkowska, M Tomera, R Śmierzchalski
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 17 (1), 73-85, 2007
1092007
Nonlinear controller design of a ship autopilot
M Tomera
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010
702010
Ant colony optimization algorithm applied to ship steering control
M Tomera
Procedia Computer Science 35, 83-92, 2014
352014
Logic thrust allocation applied to multivariable control of the training ship
W Gierusz, M Tomera
Control Engineering Practice 14 (5), 511-524, 2006
282006
Nonlinear observers design for multivariable ship motion control
M Tomera
Polish Maritime Research, 50-56, 2012
172012
Dynamic positioning system for a ship on harbour manoeuvring with different observers. Experimental results
M Tomera
Polish Maritime Research 21 (3), 13-24, 2014
16*2014
A multivariable low speed controller for a ship autopilot with experimental results
M Tomera
2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and …, 2015
132015
Discrete Kalman filter design for multivariable ship motion control: experimental results with training ship
M Tomera
Joint Proceedings of Gdynia Maritime Academy & Hochschule Bremerhaven 26, 34, 2010
122010
Swarm intelligence applied to identification of nonlinear ship steering model
M Tomera
IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF-2015), 133-139, 2015
82015
Hybrid switching controller design for the maneuvering and transit of a training ship
M Tomera
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 27 (1), 63-77, 2017
72017
Modelowanie domen oraz obszarów pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku
A Łebkowski, R Śmierzchalski, M Tomera, M Tobiasz, K Dziedzicki
VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Gdynia, 2005
72005
Dynamic positioning system design for “Blue Lady”. Simulation tests
M Tomera
Polish Maritime Research, 57-65, 2012
62012
A Marine Environment Simulator for Testing Ship Intelligent Control Systems in Dangerous Situations
A Łebkowski, K Dziedzicki, M Tobiasz, M Tomera, R Śmierzchalski
Conference Advanced Computer Systems, Ełk, Poland, 2005
62005
Real-time way-point hybrid controller for ships
M Tomera
21st International Conference on Methods and Models in Automation and …, 2016
5*2016
Sterowanie poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników przy użyciu mikrokontrolera sygnałowego TMS320F28335
M Tomera, J Kęska, A Kasprowicz
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2011
52011
Komputerowy układ sterowania poziomem wody w kaskadzie dwóch zbiorników
M Tomera, M Kaczmarczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2010
52010
Sliding controller for ship course steering
M Tomera, R Smierzchalski
Proceedings of the 7th IFAC Conference on Manouvering and Control of Marine …, 2006
52006
Ship inverse model identification using recurrent neural network and genetic algorithms
M Kwiesielewicz, M Tomera
Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in …, 1997
51997
Zastosowanie regulatorów neuronowego i rozmytego do sterowania poziomem wody w układzie kaskadowym dwóch zbiorników
M Tomera, A Kasprowicz
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53, 123-138, 2012
42012
Methods of artificial intelligence. Fuzzy control
M Tomera
AM Gdynia, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20