Michał Stelmach
Michał Stelmach
doktor filozofii, Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology)
Verified email at vp.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
O logice transcendentalnej u Wittgensteina
M Stelmach
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018
2018
Możliwość sporu a kwestia wartości
M Stelmach
Spory o wartości: aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, 11-34, 2017
2017
Zagadnienie wojny u Tischnera i Kępińskiego a "bycie w nieprawdzie"
M Stelmach
O niektórych wartościach podstawowych (w kregu filozofii współczesnej) 3, 45-71, 2016
2016
Wittgenstein's Transcendental Logic
M Stelmach
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 2015
2015
O logice transcendentalnej u Wittgensteina
M Stelmach
IFiS PAN, 2015
2015
Zdanie jako obiekt filozoficzny we wczesnej filozofii Wittgensteina
M Stelmach
O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej) 2, 39-74, 2015
2015
Próba filozoficznej interpretacji relacji podmiot - przedmiot w książce P. Zimbardo Efekt Lucyfera.
M Stelmach
Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w …, 2013
2013
Charakter i podstawy „metanauki” Ludwiga Wittgensteina
M Stelmach
Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (47), 75-86, 2011
2011
Wittgenstein a pojęcie a priori
M Stelmach
2010
O pojęciu możliwosci u Wittgensteina
M Stelmach
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, 2008
2008
LOGIKA, ETYKA, JAŹŃ WEININGEROWSKIE INSPIRACJE W PISMACH WITTGENSTEINA
M Stelmach
CZASOPISMO FILOZOFICZNE, 73, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11