Małgorzata Głowacz
Małgorzata Głowacz
Zweryfikowany adres z itb.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Działalność Komitetu Technicznego PKN-KT-307 Zrównoważone Budownictwo
L Czarnecki, M Głowacz
Materiały Budowlane, 44-45, 2010
42010
Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
J Fangrat, M Głowacz
Materiały Budowlane, 2018
32018
Działalność PKN-KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa w 2011 r.
L Czarnecki, M Głowacz
Materiały Budowlane, 54-55, 2011
32011
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
J Fangrat, M Głowacz
Materiały Budowlane, 2017
22017
Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR): wnioski i perspektywy zmian
M Głowacz, S Wall
Materiały Budowlane, 34--37, 2016
22016
Obowiązek informowania o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych wynikający z rozporządzeń UE nr 1907/2006 i nr 305/2011
M Głowacz, H Prejzner, J Tworek
Materiały Budowlane, 98-101, 2012
22012
System kompetencji uczestników procesu budowlanego
M Głowacz
Przegląd Budowlany 91, 2020
12020
Dwa lata działalności [Sektorowa Rada ds. Kompetencji]
J Fangrat, M Głowacz, A Podhorecki, L Runkiewicz
Materiały Budowlane, 2019
12019
Normy zharmonizowane i Europejskie Dokumenty Oceny w 2015 r. wg Komisji Europejskiej
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2015
12015
Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2014
12014
Kompetentne współdziałanie [Projekt Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie]
J Fangrat, M Głowacz, L Runkiewicz
Builder 23, 2019
2019
Stan europejskich prac normalizacyjnych i pre-normalizacyjnych dotyczących wyrobów budowlanych
M Głowacz, S Wall
Materiały Budowlane, 218--220, 2016
2016
Wzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w budownictwie w Polsce i UE
M Głowacz
Materiały Budowlane, 30--31, 2015
2015
Mali i średni przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2015
2015
Gospodarka odpadami: obowiązki przedsiębiorców
M Głowacz
Materiały Budowlane, 60--62, 2015
2015
Nowe normy zharmonizowane
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2014
2014
Europejski system normalizacyjny
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2013
2013
Tworzenie jednoliego rynku dla produktów ekologicznych
M Głowacz
Materiały Budowlane, 46--47, 2013
2013
Rozporządzenie REACH i rejestracja wstępna substancji chemicznych
M Głowacz
Materiały Budowlane, 119-121, 2008
2008
Rola krajowych aprobat technicznych i dokumentów aplikacyjnych w Europie
M Głowacz
Materiały Budowlane, 88-91, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20