Obserwuj
Małgorzata Głowacz
Małgorzata Głowacz
Zweryfikowany adres z itb.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
J Fangrat, M Głowacz
Materiały Budowlane, 2017
72017
Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
J Fangrat, M Głowacz
Materiały Budowlane, 2018
62018
Działalność Komitetu Technicznego PKN-KT-307 Zrównoważone Budownictwo
L Czarnecki, M Głowacz
Materiały Budowlane, 44-45, 2010
42010
Działalność PKN-KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa w 2011 r.
L Czarnecki, M Głowacz
Materiały Budowlane, 54-55, 2011
32011
System kompetencji uczestników procesu budowlanego
M Głowacz
Przegląd Budowlany 91, 2020
22020
Dwa lata działalności: Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Budownictwo
J Fangrat, M Głowacz, A Podhorecki, L Runkiewicz
Materiały Budowlane, 2019
22019
Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR): wnioski i perspektywy zmian
M Głowacz, S Wall
Materiały Budowlane, 34--37, 2016
22016
Obowiązek informowania o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych wynikający z rozporządzeń UE nr 1907/2006 i nr 305/2011
M Głowacz, H Prejzner, J Tworek
Materiały Budowlane, 98-101, 2012
22012
Wybrane metody badawcze do określania warunków certyfikacji i walidacji wyrobów budowlanych oraz programu kształcenia i kompetencji w budownictwie
J Fangrat, M Głowacz, L Runkiewicz, S Wall
Materiały Budowlane, 2020
12020
Normy zharmonizowane i Europejskie Dokumenty Oceny w 2015 r. wg Komisji Europejskiej
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2015
12015
Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2014
12014
Potrzeba popularyzacji i poprawy wizerunku zawodów w obszarze budownictwa
J Fangrat, M Głowacz, J Hoła, L Runkiewicz
Materiały Budowlane, 2022
2022
Walidacja kompetencji pracowników budownictwa. Zasady ogólne
J Fangrat, M Głowacz, R Pierwieniecka
Materiały Budowlane, 2021
2021
Standaryzacja i certyfikacja kompetencji w budownictwie
M Głowacz
Budownictwo i Prawo 23, 2020
2020
Kompetentne współdziałanie [Projekt Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie]
J Fangrat, M Głowacz, L Runkiewicz
Builder 23, 2019
2019
Stan europejskich prac normalizacyjnych i pre-normalizacyjnych dotyczących wyrobów budowlanych
M Głowacz, S Wall
Materiały Budowlane, 218--220, 2016
2016
Wzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w budownictwie w Polsce i UE
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2016
2016
Mali i średni przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2015
2015
Gospodarka odpadami: obowiązki przedsiębiorców
M Głowacz
Materiały Budowlane, 60--62, 2015
2015
Nowe normy zharmonizowane
M Głowacz
Materiały Budowlane, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20