Obserwuj
Artur Warchoł
Artur Warchoł
Politechnika Świętokrzyska / ProGea 4D sp. z o.o.
Zweryfikowany adres z progea4d.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Historical underground structures as 3D cadastral objects
A Bieda, J Bydłosz, A Warchoł, M Balawejder
Remote Sensing 12 (10), 1547, 2020
112020
Analiza dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji
A Warchoł
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 25, 2013
72013
Example of the assessment of data integration accuracy on the base of airborne and terrestrial laser scanning
A Warchoł, B Hejmanowska
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 2011
72011
Analysis of possibilities to registration TLS point clouds without targets on the example of the Castle Bridge in Rzeszów
A Warchol
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying …, 2015
52015
Using LiDAR point clouds in determination of the scots pine stands spatial structure meaning in the conservation of lichen communities in" Bory Tucholskie" National Park
P Wężyk, P Hawryło, M Szostak, K Zięba-Kulawik, M Winczek, ...
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 31, 2019
42019
The concept of LIDAR data quality assessment in the context of BIM modeling
A Warchoł
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
42019
Gęstość chmury punktów pochodzącej z mobilnego skanowania laserowego
A Warchoł
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 2015
42015
Analiza porównawcza wysokości terenu uzyskanej za pomocą lotniczego skaningu laserowego, pomiaru GPS oraz pomiaru na modelu stereoskopowym z kamery ADS 40
B Hejmanowska, A Warchoł
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 9 (3), 13-24, 2010
42010
Measurement and calculation of the volume of the heap located in Zastawie village in Poland
A Warchoł, M Balawejder, M Banaś, K Matkowska, P Nalewajek, ...
18th edition National Technical-Scientific Conference Modern Technologies …, 2019
32019
Use technology LiDAR in passive documentation of historical sites
M Balawejder, A Warchoł, P Matuła, M Kret
ББК 65.9 (4Укр) 32-51я54 В-43, 97-100, 2016
32016
Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa
A Warchoł, P Szwed, P Wężyk
Pokrycie terenu i przewietrzanie Krakowa, 67-79, 2016
32016
Integracja danych z naziemnego, lotniczego i mobilnego skaningu laserowego do budowy numerycznego modelu terenu dla potrzeb tworzenia map zagrożenia powodziowego
A Warchoł
22014
Aplikacja współczynnika intensywności do klasyfikacji pokrycia terenu na obszarach rolniczych
A Warchol
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010
22010
Wykorzystanie wskaźnika intensywności odbicia w procesie pozyskiwania sieci drogowej z danych lidarowych
A Warchoł
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20, 433--444, 2009
22009
LiDAR and image point clouds as a source of 3D information for a smart city—The case study for trees in Jordan Park in Kraków, Poland
M Winczek, K Ziȩba-kulawik, P Wȩżyk, P Strejczek-Jaźwińska, ...
Proceedings of the GIS Ostrava, 2020
12020
Use of 3D technology in underground tourism: example of Rzeszow (Poland) and Lviv (Ukraine).
A Bieda, M Balawejder, A WARCHOŁ, J BYDŁOSZ, P Kolodiy, ...
Acta Montanistica Slovaca 26 (2), 2021
2021
Practical verification of Polish 3D cadastral model
J Bydłosz, A Warchoł, M Balawejder, A Bieda
2021
OPTIMIZATION OF TARGET-BASED TLS MEASUREMENTS
A Warchoł, D Kluz
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17, 295-302, 2017
2017
Geodetic service of the reconstruction of crossing in Нønefoss with the BIM technology
A Warchoł, R Dziuba
ББК 65.9 (4Укр) 32-51я54 В-43, 138-141, 2016
2016
Gestosc chmury punktow pochodzacej z mobilnego skanowania laserowego; Gestosc chmury punktow pochodzacej z mobilnego skanowania laserowego; Density of point clouds in mobile …
A Warchoł
Archiwum Fotogrametrii 27, 149-161, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20