Obserwuj
Przemysław Garsztka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Corporate social-environmental performance versus financial performance of banks in Central and Eastern European countries
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Sustainability 10 (3), 772, 2018
902018
The relation between the CSR and the accounting information system data in Central and Eastern European (CEE) countries–the evidence of the Polish financial institutions
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Accounting and Management Information Systems 16 (4), 490-521, 2017
182017
Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów
P Garsztka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 56-68, 2012
62012
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
P Garsztka, P Matuszewski, K Wieloch
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 166, 2003
62003
Diversification of risk of a fundamental portfolio based on semi-variance
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
The Poznan University of Economics Review 14 (2), 80, 2014
52014
Budowa portfela akcji przy wykorzystaniu wskaźnika cena/zysk oraz płynności transakcyjnej
P Garsztka, A Rutkowska-Ziarko
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 69-82, 2012
52012
Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Analityka gospodarcza. Metody …, 2015
42015
The relation between the CSR and the accounting information system data–the evidence of the Polish financial institutions
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Proceedings of the International Conference" Accounting and Management …, 2017
22017
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie
P Garsztka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 77-98, 2007
22007
Assessing the efficiency of investment fund management using quantile risk measures
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
Olsztyn Economic Journal 11 (3), 277-298, 2016
12016
THE APPLICATION OF ASYMMETRIC LIQUIDITY RISK MEASURE IN MODELLING THE RISK OF INVESTMENT.
P Garsztka, K Hołubowicz
Folia Oeconomica Stetinensia 15 (1), 2015
12015
Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010
P Garsztka, M Cieślukowski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (3), 193-209, 2014
12014
Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie
P Garsztka
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet …, 2008
12008
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie
P Garsztka, M Łażewski
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 95-110, 2005
12005
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET-czas
P Garsztka, P Matuszewski, K Wieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
12004
The Impact of Robotification on the Financial Situation of Microenterprises: Evidence from the Financial Services Sector in Poland
M Cieślukowski, P Garsztka, B Zyznarska-Dworczak
Risks 10 (2), 38, 2022
2022
Consumption in Polish households-production function parameters and monetary value of non-market goods
J Jankiewicz, P Garsztka, E Jarosz
Economics & Sociology 14 (2), 150-166, 2021
2021
Capital structure of the companies in developed and advanced developing countries
P Garsztka, K Schmidt
Finanse, 2019
2019
Struktura finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się
P Garsztka, K Schmidt
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 2019
2019
Unemployment and Time Spent in Household Production
J Jankiewicz, P Garsztka
Ekonomista, 432-451, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20