Przemysław Garsztka
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate social-environmental performance versus financial performance of banks in Central and Eastern European countries
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Sustainability 10 (3), 772, 2018
382018
The relation between the CSR and the accounting information system data in Central and Eastern European (CEE) countries–the evidence of the Polish financial institutions
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Accounting and Management Information Systems 16 (4), 490-521, 2017
82017
Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów
P Garsztka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 56-68, 2012
62012
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
P Garsztka, P Matuszewski, K Wieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
62003
Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Analityka gospodarcza. Metody …, 2015
42015
Diversification of risk of a fundamental portfolio based on semi-variance.
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
42014
Budowa portfela akcji przy wykorzystaniu wskaźnika cena/zysk oraz płynności transakcyjnej
P Garsztka, A Rutkowska-Ziarko
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 69-82, 2012
32012
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie
P Garsztka
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 77-98, 2007
22007
Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures
A Rutkowska-Ziarko, P Garsztka
Olsztyn Economic Journal 11 (3), 277-298, 2016
12016
The Application of Asymmetric Liquidity Risk Measure in Modelling the Risk of Investment
P Garsztka, K Hołubowicz
Folia Oeconomica Stetinensia 15 (1), 83-100, 2015
12015
Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie
P Garsztka
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet …, 2008
12008
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie
P Garsztka, M Łażewski
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 95-110, 2005
12005
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET-czas
P Garsztka, P Matuszewski, K Wieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
12004
Struktura finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się
P Garsztka, K Schmidt
Finanse, 7-20, 2019
2019
Unemployment and Time Spent in Household Production1
J Jankiewicz, P Garsztka
Ekonomista, 432-451, 2019
2019
Liquidity on the Capital Market with Asymmetric Information
B Będowska-Sójka, P Garsztka
Effective Investments on Capital Markets, 383-392, 2019
2019
Information asymmetry, liquidity and the dynamic volume-return relation in panel data analysis
P Kliber, P Garsztka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 122-134, 2018
2018
Information Asymmetry, Liquidity and the Dynamic Volume-Return Relation in Panel Data Analysis
P Garsztka, P Kliber
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 3-11, 2018
2018
Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010
P Garsztka, M Cieślukowski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (3), 2014
2014
Ocena ekspozycji kredytowej dla portfela kredytów konsumpcyjnych-porównanie wybranych metod
P Garsztka
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 78-91, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20