Wacław Dziurzyński
Wacław Dziurzyński
STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
Zweryfikowany adres z img-pan.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mathematical model of methane caused by a collapse of rock mass crump
W Dziurzyński, A Krach
Archives of Mining Sciences 46 (4), 433-449, 2001
372001
Computer simulation of transients in mine ventilation
W Trutwin, W Dziurzyński, J Tracz
Proc. 5th Int. Mine Vent. Cong, 193-200, 1992
211992
Airflow sensitivity assessment based on underground mine ventilation systems modeling
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Energies 10 (10), 1451, 2017
202017
Computer simulation of air and methane flow following an outburst in transport gallery D-6, bed 409/4
W Dziurzyński, J Krawczyk, T Pałka
Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 108 (3 …, 2008
202008
A reliable method of completing and compensating the results of measurements of flow parameters in a network of headings
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Archives of Mining Sciences 60 (1), 2015
192015
Digital simulation of the gas-dynamic phenomena caused by bounce, experiment and validation
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka, S Wasilewski
Archives of Mining Sciences 55 (3), 403-424, 2010
192010
Validation of the mathematical model used in the VENTGRAPH programme on the example of the introduction of new headings to the ventilation network of mine
W Dziurzyński, J Kruczkowski
Archives of Mining Sciences 52 (2), 155-169, 2007
192007
Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem systemu monitoringu
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Prace IMG PAN 3 (2), 163-182, 2001
152001
Prognozowanie procesu przewietrzania kopalni głȩbinowej w warunkach pożaru podziemnego
W Dziurzyński
Wyd. Instytutu gospodarki surowcami mineralnymi i energia̧ pan, 1998
151998
Ventgraph for Windows, Ventilation Engineer’s Program System for Analyzing the Ventilation Network under Normal and Emergency Conditions–Simulation of Transient Flow of Air and …
W Dziurzyński, T Pałka, J Krawczyk
Transactions of The Strata Mechanics Research Institute, Series: User Guides …, 2013
132013
Shearer control algorithm and identification of control parameters
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Archives of Mining Sciences 63 (3), 2018
122018
Computer simulation of the propagation of heat in abandoned workings insulated with slurries and mineral substances
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Archives of Mining Sciences 59 (1), 2014
122014
Prognoza stanu atmosfery w rejonie ściany i jej zrobach na podstawie danych z systemu monitoringu kopalni
W Dziurzyński, S Wasilewski, A Krach, T Pałka
Przegląd Górniczy 67 (7-8), 265--271, 2011
112011
Computer simulation of mine ventilation disturbed by fires and the use of fire extinguishers
W Dziurzyński, S Nawrat, J Roszkowski, W Trutwin
Proceeding of the 6th Mine Ventilation Congress, USA, 1997
111997
Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego
E Krause, W Dziurzyński
Główny Instytut Górnictwa, 2015
102015
Modelling of radon hazards in underground mine workings
K Skubacz, M Wysocka, B Michalik, W Dziurzyński, A Krach, J Krawczyk, ...
Science of The Total Environment 695, 133853, 2019
92019
Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami symulacji komputerowych, w tym z wykorzystaniem modeli 3D
W Dziurzyński, J Krawczyk, P Skotniczny, J Janus, P Ostrogórski
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, IMG-PAN, 2014
92014
Ocena zagrożenia metanowego w rejonie ściany na podstawie czujników gazometrii oraz symulacji komputerowej przepływu mieszaniny powietrza i metanu
W Dziurzyński, S Wasilewski
Przegląd Górniczy 68 (12), 28--34, 2012
92012
Walidacja procedur programu VentZroby z wykorzystaniem systemu monitoringu stanu atmosfery kopalni
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka, S Wasilewski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 11 (1-4), 79-112, 2009
92009
Method of regulating elements of the methane drainage network using computer simulation
W Dziurzyński, A Krach, T Pałka
Archives of mining sciences 54 (2), 159-187, 2009
92009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20