Przemysław Ostojski
Przemysław Ostojski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zweryfikowany adres z wszib.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
P Ostojski
Presscom, 2015
82015
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
P Ostojski, W Piątek
Presscom, Wrocław, 2014
82014
Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 11.10. 2013 r.,"
P Ostojski, W Piątek
Państwo i Prawo 8, 76-77, 2014
62014
Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym
P Ostojski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2017
52017
Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec
P Ostojski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2015
52015
Instytucja upomnienia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
P Ostojski
Samorząd Terytorialny, 59-76, 2011
52011
Kilka uwag na temat efektywności polskiej egzekucji zaległości podatkowych na tle rozwiązań prawa egzekucyjnego w Szwajcarii
P Ostojski
Toruń-ski Rocznik Podatkowy, 82-97, 2015
42015
Sprawiedliwe przygotowanie decyzji według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
P Ostojski
Studia Prawnicze, 31-47, 2016
32016
Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim
P Ostojski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012
32012
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
J Olszanowski, P Ostojski, W Piątek
Presscom, 2018
22018
Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
P Ostojski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (1), 133-144, 2017
22017
Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
P Ostojski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (4), 137-146, 2014
22014
Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
P Ostojski
Przegląd Podatkowy, 48-56, 2019
12019
Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu sprawdzającym
P Ostojski
Przegląd Prawa Publicznego, 76-87, 2018
12018
Czynniki wywołujące nieefektywność egzekucji należności publicznoprawnych w Polsce
P Ostojski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 50 (1 …, 2016
12016
Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika
P Ostojski
Prawo 318, 169-178, 2015
12015
Doręczenia w postępowaniu przymusowym w Polsce i Niemczech
P Ostojski
Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 104-129, 2012
12012
Principles of legitimate expectations and legal certainty in the context of amendments to EU law and national legislation
P Ostojski
2020
Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy
P Ostojski
Gdańskie Studia Prawnicze, 201-210, 2020
2020
Zasada szybkości w postępowaniach w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych
P Ostojski
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20