Przemysław Ostojski
Przemysław Ostojski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zweryfikowany adres z wszib.com.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
P Ostojski
Presscom, 2015
82015
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
P Ostojski, W Piątek
Presscom, Wrocław, 2014
82014
Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 11.10. 2013 r.,"
P Ostojski, W Piątek
Państwo i Prawo 8, 76-77, 2014
62014
Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym
P Ostojski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2017
52017
Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec
P Ostojski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2015
52015
Kilka uwag na temat efektywności polskiej egzekucji zaległości podatkowych na tle rozwiązań prawa egzekucyjnego w Szwajcarii
P Ostojski
Toruń-ski Rocznik Podatkowy, 82-97, 2015
42015
Instytucja upomnienia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
P Ostojski
Samorząd Terytorialny, 59-76, 2011
42011
Sprawiedliwe przygotowanie decyzji według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
P Ostojski
Studia Prawnicze, 31-47, 2016
32016
Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim
P Ostojski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012
32012
Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu sprawdzającym
P Ostojski
Przegląd Prawa Publicznego, 76-87, 2018
12018
Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
P Ostojski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (1), 2017
12017
Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
P Ostojski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76 (4), 137-146, 2014
12014
Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt
P Ostojski
Przegląd Prawa i Administracji 116, 73-85, 2019
2019
Obtaining Information on the Debtor’s Assets in the Administrative Enforcement of Monetary Liabilities
P Ostojski
Studia Prawno-Ekonomiczne 110, 95-113, 2019
2019
Standardy postępowania administracyjnego według ReNEUAL. Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
P Ostojski
Rocznik Administracji Publicznej, 157-173, 2019
2019
Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
P Ostojski
Przegląd Podatkowy, 48-56, 2019
2019
Pozyskiwanie przez wierzyciela informacji o majątku zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
P Ostojski
Studia Prawno-Ekonomiczne, 95-113, 2019
2019
Żądanie od zobowiązanego informacji a ochrona danych osobowych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
P Ostojski
Przegląd Podatkowy, 32-38, 2018
2018
Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach wyłączonych
P Ostojski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G–Ius 65 (2), 187-201, 2018
2018
Vollstreckung verwaltungsgerichtlicher Urteile (Erkenntnisse) in Polen und in Österreich
P Ostojski, W Piątek
Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit 3 (3), 204-213, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20