Follow
Dominik Antonowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
A Dominik
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
1382015
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
D Antonowicz
Wydawnictwo UMK, 2015
135*2015
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki
D Antonowicz
Instytut Spraw Publicznych, 2005
1002005
Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku
D Antonowicz, B Gorlewski
Sokratesa, Warszawa, 2011
90*2011
The changing paths in academic careers in European universities: Minor steps and major milestones
M Kwiek, D Antonowicz
Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, 41-68, 2015
862015
Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii
D Antonowicz, Ł Wrzesiński
Studia Socjologiczne, 115-149, 2009
812009
Uniwersytet przyszłości
D Antonowicz
Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005
702005
Academic work, working conditions and job satisfaction
M Kwiek, D Antonowicz
The work situation of the academic profession in Europe: Findings of a …, 2013
672013
Czech and Polish higher education–from bureaucracy to market competition
N Simonová, D Antonowicz
Czech Sociological Review 42 (3), 517-536, 2006
632006
Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu.„
D Antonowicz, R Kossakowski, T Szlendak
Studia Socjologiczne 202, 113-139, 2011
60*2011
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
592016
Opening the gates or coping with the flow? Governing access to higher education in Northern and Central Europe
R Pinheiro, D Antonowicz
Higher Education 70 (3), 299-313, 2015
592015
Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowychz obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013–z myślą o parametryzacji 2017
D Antonowicz, JM Brzeziński
Nauka, 2013
552013
External Influences and Local Responses. Changes in Polish Higher Education 1990-2005
D Antonowicz
National Higher Education Reforms in a European Context, 87-111, 2012
512012
The government response to the private sector expansion in Poland
H de Boer, J File, J Huisman, M Seeber, M Vukasovic, DF Westerheijden, ...
Policy analysis of structural reforms in higher education: Processes and …, 2017
482017
Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie
D Antonowicz, T Szlendak, R Kossakowski
IFiS PAN, 2015
392015
The roads of ‘excellence’in Central and Eastern Europe
D Antonowicz, J Kohoutek, R Pinheiro, M Hladchenko
European Educational Research Journal 16 (5), 547-567, 2017
382017
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
372016
Attracting International Students to Semi-peripheral Countries: A Comparative Study of Norway, Poland and Portugal
C Sin, D Antonowicz, J Wiers-Jenssen
Higher Education Policy, 2019
362019
In the eye of the beholder? Conceptualizing academic attraction in the global higher education market
L Cremonini, D Antonowicz
European Education 41 (2), 52-74, 2009
362009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20