Monika Kaczmarek-Śliwińska
TytułCytowane przezRok
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się
M Kaczmarek-Śliwińska
Difin SA, 2015
252015
Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych: działania organizacji i jej pracowników
M Kaczmarek-Śliwińska
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013
14*2013
Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w sieci
M Kaczmarek-Śliwińska
102010
Stan e-government w Polsce
M Kaczmarek-Śliwińska
Od redakcji, 60, 2004
72004
Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce
M Kaczmarek-Śliwińska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
62006
Internet public relations
M Kaczmarek-Śliwińska
Polskie realia działań public relations w sieci, Koszalin, 2010
52010
Zarządzanie komunikacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście zjawiska hejtingu
M Kaczmarek-Śliwińska
Kultura-Media-Teologia 25, 46-58, 2016
32016
Priorytety promocji polskich miast na prawach powiatu w kontekście realizacji działań promocyjnych i wykorzystania governance w samorządzie
M Kaczmarek-Śliwińska, G Piechota
32012
Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie lip dub’a
M Kaczmarek-Śliwińska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
32012
Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce
M Kaczmarek-Śliwińska, W Machura
Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2010
32010
Internet PR w komunikacji kryzysowej
M Kaczmarek-Śliwińska
Marketing w Praktyce, 2009
22009
Witryna internetowa uczelni jako świadomy instrument public relations
M Kaczmarek-Śliwińska
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 9 (2), 31-38, 2006
22006
Etyka public relations–zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR
M Kaczmarek-Śliwińska
Studia Medioznawcze 61 (2), 29-39, 2015
12015
Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym
M Kaczmarek-Śliwińska, A Szczudlińska-Kanoś
Przywództwo edukacyjne, 107, 2015
12015
Realia pracy rzecznika prasowego w dobie komunikacji internetowej
M Kaczmarek-Śliwińska
12013
Media społeczne (social media) jako narzędzie realizacji agresji elektronicznej wobec polityków
M Kaczmarek-Śliwińska, J Pyżalski
12013
Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media
M Kaczmarek-Śliwińska
Marketing i Zarządzanie, 63-74, 2011
12011
Systemy e-CRM-filozofia i strategia
M Kaczmarek-Śliwińska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 101-109, 2002
12002
Aspekty public relations w strategiach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta USA w 2016 roku
M Kaczmarek-Śliwińska
J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz (red.), Amerykańskie wybory w erze …, 2018
2018
Kryzys w organizacji: jak go uniknąć, jak sobie z nim radzić?
M Kaczmarek-Śliwińska
Zeszyty Prasoznawcze 60 (3 (231)), 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20