Bartosz Szachniewicz
Bartosz Szachniewicz
Zweryfikowany adres z m8.mech.pk.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Modernizacja spalinowej lokomotywy manewrowej serii SM31
M Babeł, B Szachniewicz
TTS Technika Transportu Szynowego 19, 42-45, 2012
32012
Zastosowanie koncepcji optymalnej wymiany w systemie utrzymania obiektów technicznych
G Kaczor, B Szachniewicz
Logistyka 3, 2657-2663, 2014
22014
Ocena niezawodności lokomotyw serii EU07/EP07 oraz EP09 eksploatowanych na polskich liniach kolejowych
G Kaczor, B Szachniewicz
Logistyka, 5059-5065, 2014
12014
Lokomotywy hybrydowe jako narzędzie zapewniające elastyczność operacyjną przewoźników kolejowych
S Bartosz
12014
The" last mile" hybrid locomotives as a way to increase operational flexibility of railway freight operators
M Michnej, B Szachniewicz
12013
Koncepcja doboru uniwersalnego zespołu prądotwórczego wraz z agregatem chłodniczym do ciężkich lokomotyw spalinowych
B Szachniewicz
Czasopismo Techniczne Mechanika, 311-320, 2012
12012
Wybrane problemy decyzyjne finansowania zakupu lokomotyw elektrycznych do obsługi przewozów w transporcie kolejowym
M Michnej, B Szachniewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka …, 2017
2017
Ocena kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej
B Szachniewicz, M Michnej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka …, 2017
2017
Określenie kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej w oparciu o analizę obecnie stosowanych systemów zliczania …
B Szachniewicz, G Zając, M Michnej
2015
Topology optimisation of railcar composite structure
T Kuczek, B Szachniewicz
International Journal of Heavy Vehicle Systems 4, 375-385, 2015
2015
Studium techniczne uniwersalnego adaptera mocującego dla kolejowych pojazdów specjalnych
S Bartosz
2014
Możliwości zwiększenia funkcjonalności pojazdu specjalnego typu WM-15A w aspekcie utrzymania infrastruktury kolejowej
S Bartosz
2014
Topology optimization of passenger wagon composite structure
T Kuczek, B Szachniewicz
2014
Studium techniczne doboru silnika spalinowego do modernizacji lokomotywy serii SM31
B Szachniewicz, G Kaczor
2014
Idea optymalnej odnowy/wymiany w systemie utrzymania pojazdów szynowych
G Kaczor, B Szachniewicz
2014
Problematyka unifikacji wybranych układów lokomotyw spalinowych serii SM31, SM48, S200 oraz SU45
B Szachniewicz, G Kaczor
Logistyka, 6080--6086, 2014
2014
Możliwości dostosowania wózka motorowego WM-15A do prac związanych z odśnieżaniem linii kolejowych
M Michnej, B Szachniewicz
2014
Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na wózku motorowym typu MW-15A
M Michnej, B Szachniewicz
2014
Hałas i drgania jako zagrożenia w transporcie publicznym na przykładzie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
B Szachniewicz, G Kaczor
2013
Studium techniczne uniwersalnego zespołu prądotwórczego wraz z agregatem chłodniczym do manewrowych lokomotyw spalinowych dużej mocy
B Szachniewicz
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20