Wojciech Kowalik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
51*2010
Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością
Ł Krzyżowski, W Kowalik, K Suwada, A Pawlina
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
242014
Kultura lokalnie: między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
W Kowalik, M Matlak, A Nowak, K Noworól, Z Noworól
Małopolski Instytut Kultury, 2011
132011
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
W Kowalik, K Malczyk, Ł Maźnica, J Strycharz
Małopolski Instytut Kultury, 2013
102013
Starzy i młodzi w Internecie–społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym
W Kowalik
Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu …, 2011
6*2011
Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność-dostępność-praktyki
W Kowalik, J Komusińska, J Strycharz, Ł Maźnica
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, 2016
5*2016
Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce
W Kowalik, Ł Krzyżowski, Z Noworól, P Knaś
Małopolski Instytut Kultury, 2010
52010
Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
P Górski, K Klimkiewicz, W Kowalik, M Staszkiewicz
Wydawnictwa AGH, 2015
42015
Participatory management in public institutions–The case of communal cultural organizations/Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych …
W Kowalik
Zarządzanie Publiczne 40 (2), 65, 2017
3*2017
Biblioteka Kraków: rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
J Gądecki, B Homiński, W Hubert, P Knaś, M Ukleja, S Wacięga, ...
Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2016
32016
Seniorzy w sieci. Osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie,[w:] Łucja Kapralska i Bożena Pactwa (red.)
W Kowalik
Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup …, 2010
22010
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
W Kowalik, K Malczyk, Ł Maźnica, P Knaś, W Stępniak, L Dulian
Małopolski Instytut Kultury, 2015
12015
INTRODUCTION. TRANSITION INTO RETIREMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Ł Krzyżowski, W Kowalik, K Suwada
STUDIA HUMANISTYCZNE AGH, 7-17, 2014
12014
Changes in the Discourse on Corporate Social Responsibility: A Case Study, the Example of a Trade Journal in the Field of Human Resource Management.
K Klimkiewicz, W Kowalik
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2020
2020
Jaki program edukacji kulturalnej w Krakowie?: diagnoza edukacji w obszarze kultury
P Knaś, J Gądecki, W Kowalik, B Cyboran, J Kluzowicz, A Nacher, ...
Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2020
2020
Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów
T Kusio, M Sołtysik, W Kowalik
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
2019
Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy–analiza powiązań
W Kowalik
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, 21, 2018
2018
Wykorzystanie modelu zarządzania partycypacyjnego w organizacjach publicznych na przykładzie gminnych instytucji kultury
W Kowalik
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w …, 2016
2016
Lokalne centra kultury: działania a diagnozy
J Komusińska, W Kowalik, J Lubacha-Sember, Ł Maźnica, D Sobolak, ...
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z oo, 2016
2016
Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury
W Kowalik, Ł Maźnica, J Strycharz
Kultura od nowa, 79, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20