Michał Szyszka
Michał Szyszka
Akademia WSB
Zweryfikowany adres z wsa.bielsko.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach
M Szyszka
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013
282013
New media in the social spaces. Strategies of influence
K WALOTEK-ŚCIAŃSKA, M SZYSZKA
Prague: Verbun, 2014
222014
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych
J Rottermund, A Knapik, M Szyszka
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych, 2015
17*2015
Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy
Szyszka M.
2014, 2014
9*2014
Problematic Internet Use among Youths
Ł Tomczyk, M Szyszka, L Stošić
Education Sciences 10 (6), 161, 2020
82020
M. Szyszka, Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, Kraków 2010.
7*2010
Doradztwo, poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego
M Szyszka
Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracę w …, 2015
6*2015
Interactive Maps of Social Problems and Security Threats Illustrated with an Example of Solutions Currently Used in Upper Silesia
M Szyszka, P Polko
Sustainability 12 (3), 1229, 2020
32020
Vybrané funkcie Public Relations inštitúcií sociálnej pomoci
M Szyszka, Ł Tomczyk
32014
The forms of participation of the catholic church in Poland in the modern media space
A Wasinski, M Szyszka
Revista Româna de Jurnalism si Comunicare 8 (2/3), 43, 2013
32013
Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships
A Wąsiński, M Szyszka
Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in …, 2013
32013
Opinie pracowników socjalnych na temat działań komunikacyjnych w instytucjach pomocowych–perspektywa kształtowania kompetencji komunikacyjnych
M Szyszka, V Bělík
Edukacja Dorosłych 2, 227-237, 2018
22018
Conditions of Media and Social Image of the Public Assistance Institutions in Poland
M Szyszka
European Journal of Science and Theology, 2015
22015
Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach. Warszawa: Centtrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
M Szyszka
22013
Pomiędzy integracją a dezintegracją komunikacji: socjolekt uczniów i studentów
K Walotek-Ściańska, M Szyszka
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI MŁODYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, 55-64, 2013
22013
Osoby starsze w środkach masowego przekazu
M SZYSZKA, K WALOTEK ŚCIAŃSKA
Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie/Stárnutí a …, 2013
2*2013
‘Bottom-Up Digitalisation’of Cultural Resources–The Example of the Silesian Digital Library and Social Digitalisation Workshops. Organisational, Educational and Integration Aspects
M Szyszka
International Business Information Management Association (IBIMA), 2019
12019
Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v mediach
M Szyszka, Ł Wojciechowski
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018
12018
Public Relations as Viewed by Employees of Polish Welfare Institutions
M Szyszka
Communication Today 7 (2), 90-99, 2016
12016
Work in rehabilitation of persons with disabilities in Poland: formal and legal conditions and reality pragmatics
M Szyszka
Педагогічний часопис Волині, 60-65, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20