Obserwuj
Michał Szyszka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach
M Szyszka
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013
32*2013
New media in the social spaces. Strategies of influence
K WALOTEK-ŚCIAŃSKA, M SZYSZKA
Prague: Verbum, 2014
272014
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych
J Rottermund, A Knapik, M Szyszka
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych, 2015
232015
Problematic Internet Use among Youths
Ł Tomczyk, M Szyszka, L Stošić
Education Sciences 10 (6), 161, 2020
152020
poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego
SM Doradztwo
Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracę w …, 2015
12*2015
Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy
Szyszka M.
2014, 2014
10*2014
Szyszka, Michał. Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego. Kraków: Universitas, 2010
M Szyszka
Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, 2010
9*2010
Interactive Maps of Social Problems and Security Threats Illustrated with an Example of Solutions Currently Used in Upper Silesia
M Szyszka, P Polko
Sustainability 12 (3), 1229, 2020
32020
Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland
M Szyszka
ACAD Organisation, 2015
32015
Vybrané funkcie Public Relations inštitúcií sociálnej pomoci
M Szyszka, Ł Tomczyk
32014
The forms of participation of the catholic church in Poland in the modern media space
A Wasinski, M Szyszka
Revista Româna de Jurnalism si Comunicare 8 (2/3), 43, 2013
32013
Pomiędzy integracją a dezintegracją komunikacji: socjolekt uczniów i studentów
K Walotek-Ściańska, M Szyszka
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI MŁODYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, 55-64, 2013
32013
Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships
A Wąsiński, M Szyszka
Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in …, 2013
32013
Opinie pracowników socjalnych na temat działań komunikacyjnych w instytucjach pomocowych–perspektywa kształtowania kompetencji komunikacyjnych
M Szyszka, V Bělík
Edukacja Dorosłych 2, 227-237, 2018
22018
Raport z badań–Program Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych
J Auleytner, P Czech, J Golonka-Legut, M Grewiński, K Kratofil, ...
J. Korczaka, 2016
22016
Osoby starsze w środkach masowego przekazu
M SZYSZKA, K WALOTEK ŚCIAŃSKA
Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie/Stárnutí a …, 2013
2*2013
Raport z badań „Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich”
M Szyszka, A Wąsiński, A Zasada-Chorab
Centrum Asystentury Społecznej, Bielsko-Biała, 2012
22012
Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers’ Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education, Attitudes towards New Media, and Support from …
M Szyszka, Ł Tomczyk, AM Kochanowicz
Sustainability 14 (14), 8339, 2022
12022
‘Bottom-Up Digitalisation’of Cultural Resources–The Example of the Silesian Digital Library and Social Digitalisation Workshops. Organisational, Educational and Integration Aspects
M Szyszka
International Business Information Management Association (IBIMA), 2019
12019
Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v mediach
M Szyszka, Ł Wojciechowski
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20