Ewa Kaliszuk
Ewa Kaliszuk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (d. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)
Zweryfikowany adres z ibrkk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad
E Kaliszuk, A Wancio
IBRKK and Vale Columbia Center, 2013
182013
Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej.[W:] Polska w Unii Europejskiej–doświadczenia pierwszego roku członkostwa
E Kaliszuk, M Błaszczuk, W Mroczek, J Przystupa, A Władyniak
UKIE, Warszawa, 2005
182005
Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases-Monograph
D Lukianenko, V Chuzhykov, MG Wozniak, LL Antoniuk, T Bal-Woźniak, ...
162013
Polish Multinationals Go beyond Europe.
E Kaliszuk, M Błaszczuk-Zawiła, A Wancio
IBRKK and Vale Columbia Center, 2012
162012
Negocjacje w Genewie-fiasko zamiast przełomu
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie, 7-15, 2008
162008
Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym: nowe koncepcje, metody i wyzwania
E Kaliszuk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013
112013
Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski [in:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, (ed.) H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej
E Kaliszuk
Warsaw School of Economics, 2007
102007
Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study
E Kaliszuk
Transnational Corporations Review 8 (1), 60-78, 2016
92016
Kontrowersyjny traktat fiskalny
E Kaliszuk
Unia Europejska.pl, 6-16, 2012
92012
Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych,[in:] Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą
E Kaliszuk
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2009
92009
Strefa wolnego handlu Unia Europejska i Ukraina-skutki handlowe dla Polski
Ł Ambroziak, E Kaliszuk
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 236 (11-12), 141-163, 2009
82009
Zmiany w polityce handlowej UE - biznes ponad sentymenty?
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie 12 (181), 2006
82006
Wspólna polityka handlowa,[w:] Unia Europejska
E Kaliszuk, E Synowiec
Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ …, 2001
72001
Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski
E Kaliszuk, Ł Ambroziak, P Frankowski, J Niemczyk, J Piotrowski, ...
Institute For Market, Consumption And Business Cycles Research, Warsaw, 17-38, 2013
62013
ASEAN-czy w Azji uda się powielić europejski model integracji?
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie, 14-26, 2007
62007
Przepływy towarów w handlu wyrobami branży elektronicznej i motoryzacyjnej w Polsce,[w:] E
M Błaszczuk‑Zawiła, E Kaliszuk
Kaliszuk (red.), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe …, 2013
52013
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Płd. Potencjalne skutki dla Polski
E Kaliszuk, M Błaszczuk-Zawiła, A Wancio
Wspólnoty Europejskie 3 (202), 2010
52010
Trade policy and regulation: lessons from Poland's accession to the European Union
E Kaliszuk
"International Journal of Public Policy", 135-158, 2009
52009
Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej: prawo i praktyka: przewodnik dla polskich eksporterów
C Stevenson, J Grayston
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1997
51997
Umowa CETA–dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych
E Kaliszuk
Unia Europejska. pl, 17-29, 2015
42015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20