Ewa Kaliszuk
Ewa Kaliszuk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (d. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)
Verified email at ibrkk.pl
TitleCited byYear
Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej.[W:] Polska w Unii Europejskiej–doświadczenia pierwszego roku członkostwa
E Kaliszuk, M Błaszczuk, W Mroczek, J Przystupa, A Władyniak
UKIE, Warszawa, 2005
172005
Polish Multinationals Go beyond Europe.
E Kaliszuk, M Błaszczuk-Zawiła, A Wancio
IBRKK and Vale Columbia Center, 2012
162012
Negocjacje w Genewie-fiasko zamiast przełomu
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie, 7-15, 2008
162008
Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases-Monograph
D Lukianenko, V Chuzhykov, MG Wozniak, LL Antoniuk, T Bal-Woźniak, ...
142013
Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad
E Kaliszuk, A Wancio
IBRKK and Vale Columbia Center, 2013
142013
Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym: nowe koncepcje, metody i wyzwania
E Kaliszuk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013
112013
Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych
E Kaliszuk
W:) Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z …, 2009
112009
Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski [in:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, (ed.) H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej
E Kaliszuk
Warsaw School of Economics, 2007
102007
Kontrowersyjny traktat fiskalny
E Kaliszuk
Unia Europejska.pl, 6-16, 2012
72012
Strefa wolnego handlu Unia Europejska i Ukraina-skutki handlowe dla Polski
Ł Ambroziak, E Kaliszuk
Gospodarka Narodowa 236 (11-12), 141-163, 2009
72009
Zmiany w polityce handlowej UE - biznes ponad sentymenty?
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie 12 (181), 2006
72006
Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski
E Kaliszuk, Ł Ambroziak, P Frankowski, J Niemczyk, J Piotrowski, ...
Institute For Market, Consumption And Business Cycles Research, Warsaw, 17-38, 2013
62013
ASEAN-czy w Azji uda się powielić europejski model integracji?
E Kaliszuk
Wspólnoty Europejskie, 14-26, 2007
62007
Chinese and South Korean investment in Poland: a comparative study
E Kaliszuk
Transnational Corporations Review 8 (1), 60-78, 2016
52016
Umowa CETA–dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych
E Kaliszuk
Unia Europejska. pl, 17-29, 2015
52015
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej
E Kaliszuk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014
52014
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Płd. Potencjalne skutki dla Polski
E Kaliszuk, M Błaszczuk-Zawiła, A Wancio
Wspólnoty Europejskie 3 (202), 2010
52010
Wspólna polityka handlowa [w:] Unia Europejska
E Kaliszuk, E Synowiec
Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ …, 2001
52001
Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej: prawo i praktyka: przewodnik dla polskich eksporterów
C Stevenson, J Grayston
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1997
51997
Umowy o wolnym handlu ze WspĂłlnotami Europejskimi oraz z krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej: skutki dla polskiego handlu zagranicznego
E Kaliszuk
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1995
5*1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20