Obserwuj
Mariusz Gwozda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Reklama społeczna jako narzędzie marketingu społecznego,[w:] Reklama w społeczeństwie informacyjnym: konteksty społeczno-edukacyjne, red
M Gwozda
E. Kowalska, M. Kowalski, Tychy, 2010
52010
Teen-aged Citizens: Realists or Pessimists?
Gwozda, Mazur
Bulletin Of Kemerovo State University Of Culture And Arts Journal Of …, 2013
3*2013
Od kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej. Społeczny wymiar sportu
Gwozda
Edukacja w przebiegu życia od dzieciństwa do starości, 67-75, 2010
32010
e-Globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów internetu
Gwozda
Internet. Między edukacją, bezpieczeństwem @ zdrowiem, 9-16, 2008
22008
Minimalizowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wspieranie czynników chroniących w świetle teorii resilience
Wawryk, Gwozda
Rocznik Lubuski 39 (2), 191-201, 2013
12013
Новые городские виды спорта. Любительские страсти молодых Поляков
Gwozda, Wawryk
Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі …, 2015
2015
Физическая культура и спорт в процессе социализации и воспитания
M Gwozda
Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития …, 2015
2015
Czas wolny
Gwozda
Mały Leksykon Pedagoga Wczesnoszkolnego, 2014
2014
Czas wolny, Eurosieroctwo, Fromm Erich, Globalny dzieciak, Kultura fizyczna, Wychowanie fizyczne, Wychowanie obywatelskie (hasła)
M Gwozda
Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 49, 92-93, 99-100, 105, 143, 276, 278, 2014
2014
THE UNCLAIMED IN THE JOB MARKET. THE YOUNG STANDING FACE TO FACE WITH A CRISIS
Gwozda
Збірник наукових праць 2, 378-384, 2013
2013
Čas voľný, Dezintegrácia, Eurosirotstvo, Fromm Erich, Globálne dieťa, Kultúra, Telesná kultúra (hasła)
Gwozda
Malý lexikón predškolskej a elementárnej pedagogiky, 26, 33, 64, 72, 75, 108, 2013
2013
Civic education, Culture, Disintegration, Euro-orphanhood, Fromm Erich, Global kid (Global teenager), Leisure time (Free time), Physical culture, Physical education (hasła)
Gwozda
Small Lexicon of the Early School Teacher (Petit lexique de pédagogie …, 2013
2013
Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty
Gwozda, Lisnik, Mazur
Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, 2013
2013
Wstęp
Gwozda, Lisnik, Mazur
Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty …, 2013
2013
Dezintegracja, Drama, Kultura, Pluralizm kulturowy, Socjalizacja (hasła)
Gwozda
Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie …, 2013
2013
Agresja, Dialog, Socjalizacja, Teoria wymiany społecznej (hasła)
Gwozda
Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi …, 2013
2013
The unwanted in the job market. The young standing face to face with a crisis
Gwozda
Гірська школа Українських Карпат, 189-192, 2013
2013
Młodzież i narkotyki. Implikacje dla wychowania i profilaktyki
Gwozda
Liber Duo, 2012
2012
Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy
PM B Akimjaková, M Gwozda
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2012
2012
Wstęp
Akimjaková, Gwozda, Mazur
Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne …, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20