Nelli Artienwicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu
N Artienwicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 7-23, 2013
382013
Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości
N Artienwicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (2), 355-363, 2011
122011
Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości
N Artienwicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 9-18, 2015
112015
Jak księgowy może wspomóc zarządzanie, oprac. Nelli Artienwicz
N Artienwicz
Rachunkowość 60 (9), 2009
92009
Rachunkowość behawioralna
N Artienwicz
Wydawnictwo CeDeWu, 2018
72018
Behavioral stream in Polish accounting: its relation to behavioral finance and the perspectives for neuroaccounting development in Poland
N Artienwicz
Neuroeconomics and the decision-making process, 246-261, 2016
62016
Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego
N Artienwicz
Zarządzanie i Finanse 2, 161-171, 2014
42014
Stereotyp księgowego w oczach księgowych oraz studentów rachunkowości
I Wójtowicz, N Artienwicz
Rachunkowość, 15-19, 2016
32016
O symetrii i harmonii w rachunkowości
N Artienwicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
32012
Jak optymalnie konstruować politykę rachunkowości
N Artienwicz
Biuletyn Rachunkowości, 2011
32011
Zarządzanie wrażeniem w rachunkowoœci a rzetelnoœć informacji sprawozdawczych
N Artienwicz
22015
Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych
N Artienwicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 7-22, 2013
22013
Sztuka pomiaru i komunikowania z perspektywy umiejętności księgowego
N Artienwicz
Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania, 23-36, 2011
22011
Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości–analiza publikacji
N Artienwicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 11-30, 2018
12018
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
N Artienwicz
ODDK, 2015
12015
Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
N Artienwicz
Rachunkowość Sp. z oo, 2014
12014
Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania i ewidencjonowania
N Artienwicz
Monitor Księgowego, 2008
12008
Ewolucja koncepcji true and fair view w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1
N Artienwicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 5-12, 2008
12008
Wykaz recenzentów artykułów w ZTR w 2019 roku/List of reviewers of articles in ZTR in 2019
N Artienwicz, L Borowiec, A Białek-Jaworska, M Ciołek, T Dyczkowski, ...
2019
The ethical judgments of Polish accounting students regarding earnings management
M Cygańska, N Artienwicz, R Burchart
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 21-36, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20