Anna Barwińska-Małajowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise competitiveness
S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, L Zavidna, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), 1-6, 2019
632019
Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
A Barwińska-Małajowicz
CeDeWu, Warszawa, 2013
242013
Strategic solutions for the implementation of innovation projects
H Tetiana, O Chernysh, A Levchenko, O Semenenko, H Mykhailichenko
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-6, 2019
222019
Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej
KA Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
142010
From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach
A David, A Barwińska-Małajowicz, F Coenen
Unia Europejska. pl, 25-35, 2012
112012
Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim
B Ślusarczyk, A Barwińska-Małajowicz, T Czop
Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów, 2016
92016
Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce–wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 378-398, 2015
82015
Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku–znaczenie sieci migracyjnych
A Barwińska-Małajowicz
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 257 (7-8), 117-141, 2012
82012
Opting for Migration: Is It Just an Economic Necessity?--A Comparison between German and Polish Highly Skilled Graduates.
A David, A Barwinska-Malajowicz
Journal of Education and Training Studies 3 (2), 114-125, 2015
72015
Risk management in the system of financial stability of the service enterprise
S Drobyazko, A Barwinska-Malajowicz, B Slusarczyk, O Chubukova, ...
Journal of Risk and Financial Management 13 (12), 300, 2020
62020
Y Generation on the Contemporary Labour Market-Dark Fiction or Completely New Quality?
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 301-309, 2011
62011
Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę
A Barwińska-Małajowicz, W Kalita, K Puchalska
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 197-210, 2009
62009
Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia
A Barwińska-Małajowicz, BL Ślusarczyk, MT Wydawnictwo Papirus
Jarosław, 2017
52017
Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych
W Kalita, K Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych …, 2008
52008
Analiza porównawcza oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce iw Niemczech
A Barwińska-Małajowicz
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE, 49, 2012
42012
Professional prospects for graduates from higher education institution–comparative analysis of the poll research results in Rzeszów (Poland) and Bielefeld (Germany)
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Professional prospects for graduates from higher education institution–comparative analysis of the poll research results in Rzeszów (Poland) and Bielefeld (Germany)
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Wpływ modelu flexicurity na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 380-396, 2010
42010
Where do we go from here? The EU migration flows after the Brexit referendum. Possible future scenarios in the Polish example
D Alexandra, BM Anna
Journal of globalization studies 9 (2), 2018
32018
TOURIST FUNCTION DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES: MEASUREMENT AND STATISTICAL EVALUATION
P Żegleń, M Stec, A Barwińska-Małajowicz
Acta turistica 31 (2), 115-151, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20