Obserwuj
Anna Barwińska-Małajowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise competitiveness
S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, L Zavidna, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), 1-6, 2019
1052019
Risk management in the system of financial stability of the service enterprise
S Drobyazko, A Barwinska-Malajowicz, B Slusarczyk, O Chubukova, ...
Journal of Risk and Financial Management 13 (12), 300, 2020
292020
Strategic solutions for the implementation of innovation projects
H Tetiana, O Chernysh, A Levchenko, O Semenenko, H Mykhailichenko
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-11, 2019
272019
Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
A Barwińska-Małajowicz
CeDeWu, Warszawa, 2013
252013
Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej
KA Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
202010
Is the european union making progress on energy decarbonisation while moving towards sustainable development?
I Bąk, A Barwińska-Małajowicz, G Wolska, P Walawender, P Hydzik
Energies 14 (13), 3792, 2021
122021
Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce–wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 378-398, 2015
122015
From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach
A David, A Barwińska-Małajowicz, F Coenen
Unia Europejska. pl 5, 25-35, 2012
122012
Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku–znaczenie sieci migracyjnych
A Barwińska-Małajowicz
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 257 (7-8), 117-141, 2012
102012
Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim
B Ślusarczyk, A Barwińska-Małajowicz, T Czop
Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów, 2016
92016
Energy Efficiency Policies in Poland and Slovakia in the Context of Individual Well-Being
A Barwińska Małajowicz, M Knapková, K Szczotka, M Martinkovičová, ...
Energies 16 (1), 116, 2022
82022
Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę,[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
A Barwińska-Małajowicz, W Kalita, K Puchalska
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2009
82009
Is Energy Use in the EU Countries Moving toward Sustainable Development?
I Bąk, M Tarczyńska-Łuniewska, A Barwińska-Małajowicz, P Hydzik, ...
Energies 15 (16), 6009, 2022
72022
Where do we go from here? The EU migration flows after the Brexit referendum. Possible future scenarios in the Polish example
D Alexandra, BM Anna
Journal of globalization studies 9 (2), 3-17, 2018
72018
Opting for Migration: Is It Just an Economic Necessity?--A Comparison between German and Polish Highly Skilled Graduates.
A David, A Barwinska-Malajowicz
Journal of Education and Training Studies 3 (2), 114-125, 2015
72015
„Y Generation” on the contemporary labour market–dark fiction or completely new quality?
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011
72011
Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych
W Kalita, K Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, 83-94, 2008
72008
Analiza porównawcza oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce iw Niemczech
A Barwińska-Małajowicz
Studia Ekonomiczne 122, 49-62, 2012
62012
Wpływ modelu „flexicurity” na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
62010
Improving the Energy Efficiency of Public Utility Buildings in Poland through Thermomodernization and Renewable Energy Sources—A Case Study
A Barwińska-Małajowicz, R Pyrek, K Szczotka, J Szymiczek, T Piecuch
Energies 16 (10), 4021, 2023
52023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20