Dominika Kaczorowska-Spychalska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Consumer perspective of omnichannel commerce
D Kaczorowska-Spychalska
Management 21 (2), 95-108, 2017
272017
Blogi w procesie komunikacji marketingowej
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
172016
Digital technologies in the process of virtualization of consumer behaviour–awareness of new technologies
D Kaczorowska-Spychalska
Management 22 (2), 187-203, 2018
92018
Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalińska-Kula, R Kozielski, ...
PWN, 2018
92018
Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym
D Kaczorowska-Spychalska
Przedsięb. Zarządz 13 (2), 113-130, 2012
82012
Homo cyber oeconomicus-nowy wymiar zachowań konsumenckich [w:] B
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Marketing w erze technologii …, 2018
72018
Portale społecznościowe w strategii komunikacji
D Kaczorowska-Spychalska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-20, 2011
72011
How chatbots influence marketing
D Kaczorowska-Spychalska
Management 23 (1), 251-270, 2019
62019
Shaping Consumer Behaviour in the Fashion Industry by Interactive Communication
D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018
62018
Jak wybierać z blogosfery
D Kaczorowska-Spychalska
Marketing w Praktyce, 21-23, 2016
52016
Management of enterprise of the future in the ecosystem of the internet of things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska–Spychalska
Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the …, 2016
52016
Wpływ social mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Problemy Zarządzania, 224-236, 2016
42016
Communication of Polish cities in social media
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Journal of Contemporary Management 13 (4), 2015
42015
Blogi jako instrument strategii promocji on-line
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 2014
42014
Internet of Things-New Paradigm of Learning. Challenges for Business
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 307-318, 2018
32018
Internet of Things: nowy paradygmat rynku
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Difin, 2018
32018
Social Media in the Process of Marketing Evolution in Polish Textile-Clothing Industry
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2016
32016
Commercial use of blogs in the light of own research
B Gregoror, D Kaczorowska-Spychalska
International Journal of Contemporary Management 13 (1), 2015
32015
Przewaga konkurencyjna jako krytyczny zasób przedsiębiorstwa
I Bielski, WT Popławski, D Kaczorowska-Spychalska
Przedsiębiorczość i zarządzanie 17 (7), 25-39, 2016
22016
Marketing Aspects of Social Media Absorption in the Clothing Industry in the Light of Own Research
Å ukasz SuÅ
Information Management and Business Review 7 (5), 27-35, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20