Obserwuj
Dominika Kaczorowska-Spychalska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Chatbots in marketing
D Kaczorowska-Spychalska
Management 23 (1), 2019
522019
Consumer perspective of omnichannel commerce
D Kaczorowska-Spychalska
Management 21 (2), 2017
482017
Blogi w procesie komunikacji marketingowej
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
212016
Digital technologies in the process of virtualization of consumer behaviour–awareness of new technologies
D Kaczorowska-Spychalska
Management 22 (2), 2018
182018
Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalińska-Kula, R Kozielski, ...
PWN, 2019
112019
Shaping Consumer Behaviour in the Fashion Industry by Interactive Communication
D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018
112018
Homo Cyber Oeconomicus–nowy wymiar zachowań konsumenckich
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania …, 2018
102018
The Study of Emotional Effects of Digitalised Work: The Case of Higher Education in the Sustainable Development
I Staniec, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalinska-Kula, N Szczygiel
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (1), 576, 2022
72022
Internet of Things-New Paradigm of Learning. Challenges for Business
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 307-318, 2018
72018
Internet of things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Nowy paradygmat rynku, Difin, 2018
72018
Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym
D Kaczorowska-Spychalska
Przedsięb. Zarządz 13 (2), 113-130, 2012
72012
Portale społecznościowe w strategii komunikacji
D Kaczorowska-Spychalska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-20, 2011
72011
Is it a smart city a creative place?
E Gwiaździński, D Kaczorowska-Spychalska, LM Pinto
Creativity Studies 13 (2), 460-476, 2020
62020
Digital ethics–polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii. I Ogólnopolski Raport
A Rudnicka, D Kaczorowska-Spychalska, M Kulik, J Reichel
Uniwersytet Łódzki, 2020
42020
Internet of Things: nowy paradygmat rynku
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Difin, 2018
42018
Consumer perception of internet of things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 247-258, 2017
42017
Social media in the process of marketing evolution in polish textile-clothing industry
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2016
42016
Management of Enterprise of the Future in the Ecosystem of the Internet of Things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska–Spychalska
Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the …, 2016
42016
Communication of Polish cities in social media
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Journal of Contemporary Management 2014 (Numer 13 (4)), 39-52, 2014
42014
Determinants of the adoption of AI wearables-practical implications for marketing
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Human Technology 17 (3), 294-320, 2021
32021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20