Dominika Kaczorowska-Spychalska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Consumer perspective of omnichannel commerce
D Kaczorowska-Spychalska
Management 21, 2017
322017
Blogi w procesie komunikacji marketingowej
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
182016
Chatbots in marketing
D Kaczorowska-Spychalska
Management 23 (1), 2019
142019
Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalińska-Kula, R Kozielski, ...
PWN, 2018
102018
Digital technologies in the process of virtualization of consumer behaviour–awareness of new technologies
D Kaczorowska-Spychalska
Management 22 (2), 2018
102018
Homo Cyber Oeconomicus—nowy wymiar zachowań konsumenckich
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania, 57-80, 2018
92018
Shaping Consumer Behaviour in the Fashion Industry by Interactive Communication
D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018
72018
Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym
D Kaczorowska-Spychalska
Przedsięb. Zarządz 13 (2), 113-130, 2012
72012
Portale społecznościowe w strategii komunikacji
D Kaczorowska-Spychalska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-20, 2011
62011
Internet of Things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Nowy paradygmat rynku, Difin, 2018
52018
Is it a smart city a creative place?
E Gwiaździński, D Kaczorowska-Spychalska, LM Pinto
Creativity Studies 13 (2), 460-476, 2020
42020
Internet of Things-New Paradigm of Learning. Challenges for Business
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 307-318, 2018
42018
Social Media in the Process of Marketing Evolution in Polish Textile-Clothing Industry
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2016
42016
Communication of Polish cities in social media
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
International Journal of Contemporary Management 13 (4), 2014
42014
Internet of Things: nowy paradygmat rynku
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Difin, 2018
32018
Przewaga konkurencyjna jako krytyczny zasób przedsiębiorstwa
I Bielski
Przedsiębiorczość i zarządzanie 17 (7.3), 25-39, 2016
32016
Jak wybierać z blogosfery
D Kaczorowska-Spychalska
Marketing w Praktyce, 21-23, 2016
32016
Wpływ social mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Problemy Zarządzania, 224-236, 2016
32016
Management of enterprise of the future in the ecosystem of the internet of things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska–Spychalska
Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the …, 2016
32016
Commercial use of blogs in the light of own research
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
International Journal of Contemporary Management 13 (1), 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20