Obserwuj
Dominika Kaczorowska-Spychalska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
How chatbots influence marketing
D Kaczorowska-Spychalska
Management 23 (1), 251-270, 2019
1332019
Consumer perspective of omnichannel commerce
D Kaczorowska-Spychalska
Management 21 (2), 95-108, 2017
632017
Blogi w procesie komunikacji marketingowej
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
262016
Shaping Consumer Behaviour in the Fashion Industry by Interactive Communication
D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe 26 (4 (130)), 2018
242018
Determinants of the adoption of Al wearables-practical implications for marketing
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Human Technology 17 (3), 2021
232021
Digital technologies in the process of virtualization of consumer behaviour–awareness of new technologies
D Kaczorowska-Spychalska
Management 22 (2), 2018
232018
The study of emotional effects of digitalised work: The case of higher education in the sustainable development
I Staniec, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalinska-Kula, N Szczygiel
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (1), 576, 2022
192022
Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska, M Kalińska-Kula, R Kozielski, ...
PWN, 2018
192018
Internet of things-new paradigm of learning. Challenges for business
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering: Proceedings of the …, 2019
132019
Is it a smart city a creative place?
E Gwiaździński, D Kaczorowska-Spychalska, LM Pinto
Creativity Studies 13 (2), 460-476, 2020
122020
Homo Cyber Oeconomicus–nowy wymiar zachowań konsumenckich
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania …, 2018
122018
Portale społecznościowe w strategii komunikacji
D Kaczorowska-Spychalska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-20, 2011
92011
Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
82020
Social media in the process of marketing evolution in polish textile-clothing industry
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 15-20, 2016
82016
Rankings in students' decision-making process in Poland: implications for university management
Ł Sułkowski, B Gregor, D Kaczorowska-Spychalska
72020
Internet of things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Nowy paradygmat rynku, Difin, 2018
72018
Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym
D Kaczorowska-Spychalska
Przedsięb. Zarządz 13 (2), 113-130, 2012
72012
Internet of Things–w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej
Ł Sułkowski, D Kaczorowska-Spychalska
Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Warszawa, Difin, 2018
62018
Internet of Things. Nowy paradygmat rynku
D Kaczorowska-Spychalska, Ł Sułkowski
Difin, 2018
62018
Management of Enterprise of the Future in the Ecosystem of the Internet of Things
Ł Sułkowski, D Kaczorowska–Spychalska
Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the …, 2016
62016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20