Obserwuj
Piotr Szymański
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Azimuthal transverse single-spin asymmetries of inclusive jets and charged pions within jets from polarized-proton collisions at
L Adamczyk, JR Adams, JK Adkins, G Agakishiev, MM Aggarwal, ...
Physical review D 97 (3), 032004, 2018
492018
Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
P Szymański
492005
An interdisciplinary understanding of energy citizenship: Integrating psychological, legal, and economic perspectives on a citizen-centred sustainable energy transition
KRS Hamann, MP Bertel, B Ryszawska, B Lurger, P Szymański, ...
Energy Research & Social Science 97, 102959, 2023
202023
The power of co-creation in the energy transition—DART model in citizen energy communities projects
B Ryszawska, M Rozwadowska, R Ulatowska, M Pierzchała, P Szymański
Energies 14 (17), 5266, 2021
192021
Community Heroes and Sleeping Members: Interdependency of the Tenets of Energy Justice
M Astola, E Laes, G Bombaerts, B Ryszawska, M Rozwadowska, ...
Science and Engineering Ethics (2022) https://doi.org/10.1007/s11948-022 …, 2022
152022
Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa
T Dudycz, P Szymański
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 59-68, 2002
132002
Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej
P Szymański
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394-403, 2011
92011
Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa
P Szymański
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
72015
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego
P Szymański, W Zarzycki
Poznań: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Pobrano z: http://klasterzi. pl …, 2010
72010
Strategie zarządzania majątkiem obrotowym i kapitałem obrotowym brutto na tle cyklu życia przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie finansami
P Szymański
Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa …, 2001
72001
Ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa–przegląd literatury
P Szymański
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167-180, 2014
62014
Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej
T Dudycz, P Szymański
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 80-94, 2005
62005
Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw
P Szymański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 311-320, 2015
52015
Standardy wyceny przedsiębiorstw
P Szymański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2008
52008
Wpływ jakości zarządzania kapitałem pracującym na ekonomiczną wartość dodaną–badania empiryczne,[w:] Zarządzanie finansami
T Dudycz, P Szymański
Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących 2, 2005
52005
NATO i Unia Europejska wobec zagrożeń hybrydowych
P Szymański
OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020
42020
Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Nota Interpretacyjna NI 5 Wycena przedsiębiorstw, w: Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przed siębiorstw. Zasady dobrej praktyki …
D Zarzecki, E Mączyńska, A Beer-Zwolińska, B Bombała, J Filipiak, ...
XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce, 2010
42010
Standardy wyceny biznesowej w wybranych krajach–implikacje dla Polski
P Szymański
Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu …, 2009
42009
Problemy metodyczne przy obliczaniu premii za ryzyko rynkowe w modelu CAMP
P Szymański
Wartość jako kryterium efektywności, 157-166, 2008
4*2008
What problems does business valuation practice encounter—survey
P Szymański
Business Valuation Review 31 (1), 4-22, 2012
32012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20