Obserwuj
Marek Walesiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych
E Gatnar, M Walesiak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004
521*2004
Metody analizy danych marketingowych
M Walesiak
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996
4851996
Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R
M Walesiak, E Gatnar
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
3132009
Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej
M Walesiak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006
2882006
Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R
M Walesiak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław, 2011
1882011
Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych
M Walesiak
Prace Naukowe AE we Wrocławiu 101 (654), 1993
145*1993
Conjoint analysis w badaniach marketingowych
M Walesiak, A Bąk
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000
1272000
Standardisation of data set under different measurement scales
K Jajuga, M Walesiak
Classification and information processing at the turn of the millennium, R …, 2000
1132000
Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej
M Walesiak
Przegląd statystyczny 61 (4), 363-372, 2014
1032014
clusterSim: Searching for optimal clustering procedure for a data set
M Walesiak, A Dudek, M Dudek
R package version 0.43-4, URL http://CRAN. R-project. org/package= clusterSim, 2014
992014
Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym
D Strahl, M Walesiak
K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i …, 1996
99*1996
On the general distance measure
K Jajuga, M Walesiak, A Bak
M., Schwaiger, and O., Opitz (Eds.), Exploratory data analysis in empirical …, 2003
772003
Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R
E Gatnar, M Walesiak
Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
692011
The choice of variable normalization method in cluster analysis
A Dudek, M Walesiak
Proceeding of the 35th International Business Information Management …, 2020
622020
Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru
M Walesiak
Przegląd Statystyczny 37 (1-2), 37-46, 1990
531990
Visualization of linear ordering results for metric data with the application of multidimensional scaling
M Walesiak
Ekonometria, 9-21, 2016
522016
the clusterSim package
M Walesiak, A Dudek
52*2007
Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniu klasyfikacji
M Walesiak
Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Taksonomia 12 1076, 106-118, 2005
452005
Distance measure for ordinal data
M Walesiak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1999
451999
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im
E Gatnar, M Walesiak
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004
442004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20