Maciej Kucharski
Maciej Kucharski
Unknown affiliation
Verified email at pg.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Size and effort estimation for applications written in Java
J Kaczmarek, M Kucharski
Information and Software Technology 46 (9), 589-601, 2004
442004
Trust, tacit knowledge sharing, project performance and their managerial implications
W Kucharska, R Kowalczyk, M Kucharski
Kucharska, W., Kowalczyk, R. & Kucharski M.(2017). Trust, Tacit Knowledge …, 2017
52017
Sytuacja konkurencyjna polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
R Majewski, M Kucharski
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 31-41, 2006
22006
Adekwatność samoocen egzaminu z biofizyki studentów I roku studiów medycznych
M Kucharski
Current Topics in Biophysics. Supplement, 1992
11992
Generator raportów z baz danych w technologii XSL-FO bazujący na wzorcach
M Kucharski
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, 2015
2015
Wskaźnik korporacyjności–ujęcie dla rynku producentów samochodów
M Kucharski
Ekonomia 15, 199-226, 2007
2007
Czy przedsiębiorstwa globalne są naprawdę globalne? Analiza rynku producentów samochodów i wybranych przedsiębiorstw z rankingu FT 500
R Majewski, M Kucharski
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 79-92, 2006
2006
Pomiar rozmiaru i pracochłonności oprogramowania komputerowego
M Kucharski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2006
2006
Wstęp do definicji korporacji
M Kucharski
Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej: wybrane aspekty …, 2005
2005
Ocena nakładu w projekcie informatycznym
M Kucharski
2005
Szacowanie rozmiaru i nakładu dla aplikacji wytworzynych w technologii JAVA.
M Kucharski
2004
System komputerowy do prezentacji wykładów multimedialnych przez Internet
A Gwoździńska, J Kaczmarek, M Kucharski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2000
2000
Zastosowanie systemu komputerowego ŻAK99 do poziomu wiedzy studentów
J Kaczmarek, M Kucharski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 1999
1999
System komputerowy do automatycznego przeprowadzania egzaminów.
J Kaczmarek, M Kucharski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 1998
1998
w ujęciu corporate governance
M Kucharski
Sytuacja konkurencyjna polskiego sektora małych
R Majewski, M Kucharski
Zastosowanie metryk obiektowych w technologii Java
J Kaczmarek, M Kucharski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17