Obserwuj
Dariusz Rott
Dariusz Rott
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Staropolskie chorografie: początki-rozwój-przemiany gatunku
D Rott
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
211995
Bracia czescy w dawnej Polsce: działalność literacka, teksty, recepcja
D Rott
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
182002
Kobieta z przemalowanego portretu: opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławowskich i jej" Transakcji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...]"
D Rott
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
122004
Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego
B Królikowska, D Rott
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", 2010
62010
Islandia, albo, Krótkie opisanie Wyspy Islandyji
D Vetter, D Rott
Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 1997
51997
Wawrzyniec Korwin: wczesnorenesansowy humanista śląski
D Rott
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1997
51997
Problemy konwergencji mediów
M Kaczmarczyk, D Rott, M Boczkowska
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", 2013
42013
Hippica, to jest o koniach księgi
KM Dorohostajski, D Rott, A Radecki
Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, 2015
32015
Badania strategii autoprezentacyjnych we współczesnym polskim reportażu podróżniczym (na przykładzie Wojciecha Cejrowskiego)
D Rott
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
32012
Rzecznik prasowy: kompetencje interpersonalne-wybrane problemy i zagrożenia
I Martela, D Rott
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity …, 2011
32011
Współczesne polskie reportaże literackie o Ukrainie. Rekonesans
D Rott
Філологічний часопис, 119-126, 2018
22018
Oswajanie przestrzeni Islandii w piśmiennictwie polskim. Rekonesans
D Rott
Przegląd Humanistyczny 461 (2), 49-59, 2018
22018
Wokół reportażu podróżniczego
E Malinowska, D Rott, A Budzyńska-Daca, U Śląski
Wydaw. UŚ, 2004
22004
Początki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna
D Rott
Studia Medioznawcze, 11-17, 2011
12011
Daniel Vetter i jego" Opisanie wyspy Islandyji": studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa
D Rott
D. Rott, 1993
11993
Oglądać na raz dwa filmy. Lucjan Wolanowski (1920-2006) pisarz, podróżnik, dziennikarz
D Rott
Kosmos 70 (3), 375-382, 2021
2021
Asystował wybuchowi cholery” Autor i recenzenci o książce Lucjana Wolanowskiego „Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w czasach zarazy
D Rott
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
2021
„Wszyscy mi to w Odessie opowiadają”. Obraz miasta we współczesnym polskim reportażu dziennikarskim autorstwa Ziemowita Szczerka
D Rott
Polacy w Odessie. Studia Interdyscyplinarne, red. nauk. Jarosław Ławski …, 2021
2021
ŻYCIE PO ŻYCIU ISLANDII DANIELA VETTERA: LEKTURA AKTUALIZUJĄCA SONI RAMMER I PIOTRA MILEWSKIEGO
D Rott
Prace Polonistyczne, 469-483, 2021
2021
Jak oszukać system? O koalangu Janusza Zajdla
D Rott
Studia Pigoniana 4 (4), 71-84, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20