Dariusz Rott
Dariusz Rott
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Bracia czescy w dawnej Polsce: działalność literacka, teksty, recepcja
D Rott
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
172002
Staropolskie chorografie: początki-rozwój-przemiany gatunku
D Rott
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
171995
Rzecznik prasowy: kompetencje interpersonalne-wybrane problemy i zagrożenia
I Martela, D Rott
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", Fakulta masmediįlnej komunikįcie Univerzity …, 2011
62011
Islandia, albo, Krótkie opisanie Wyspy Islandyji
D Vetter, D Rott
Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 1997
61997
Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego
B Królikowska, D Rott
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", 2010
52010
Problemy konwergencji mediów
M Kaczmarczyk, D Rott, M Boczkowska
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", 2013
42013
Kobieta z przemalowanego portretu
D Rott
Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu …, 2004
42004
Wawrzyniec Korwin: wczesnorenesansowy humanista śląski
D Rott
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1997
41997
Badania strategii autoprezentacyjnych we współczesnym polskim reportażu podróżniczym (na przykładzie Wojciecha Cejrowskiego)
D Rott
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
32012
Hippica, to jest o koniach księgi
KM Dorohostajski, D Rott, A Radecki
Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, 2015
22015
Wokół reportażu podróżniczego
E Malinowska, D Rott, A Budzyńska-Daca, U Śląski
Wydaw. UŚ, 2004
22004
Oswajanie przestrzeni Islandii w piśmiennictwie polskim. Rekonesans
D Rott
Przegląd Humanistyczny 461 (2), 49-59, 2018
12018
Początki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna
D Rott
Studia Medioznawcze, 11-17, 2011
12011
Daniel Vetter i jego" Opisanie wyspy Islandyji": studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa
D Rott
D. Rott, 1993
11993
Kobiece spotkania z Islandią. Prolegomena
D Rott
Postscriptum Polonistyczne 27 (1), 249-264, 2021
2021
Mapping the Early Modern World: Ptolemy’s Cosmography in Sixteenth Century Cracow
D Rott
Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 315-328, 2020
2020
Radiowe adaptacje literatury staropolskiej. Słuchowisko Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
M Żurakowska, D Rott
RADIOUCZE (L) NI, 100, 2020
2020
Potencjał błędu:" Bat Country on LCD" Leszka Onaka w mash-upowym dialogu z" Trenem I" Jana Kochanowskiego
B Bodzioch-Bryła, D Rott
2020
Radioucze (l) ni, t. 2, Radio w badaniach naukowych
M Białek, D Rott
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego …, 2020
2020
Współczesne polskie reportaże literackie o Ukrainie. Rekonesans
D Rott
Філологічний часопис, 119-126, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20