Obserwuj
Stanisław Chrobak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły-Jana Pawła II
S Chrobak
Wydaw. Salezjańskie, 1999
581999
Podstawy pedagogiki nadziei: Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej
S Chrobak
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009
402009
Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu
S Chrobak
Forum Pedagogiczne 7 (2), 209-224, 2017
52017
Urzeczywistniać swoje człowieczeństwo–humanizm integralny ks. prof. Janusza Tarnowskiego
S Chrobak
Studia z Teorii Wychowania 1, 9-22, 2013
52013
Edukacja–wiedza zdolna ukierunkować człowieka w świetle pierwszych zasad i ostatecznych celów
S Chrobak
Forum Pedagogiczne 1 (2), 53-70, 2011
52011
Personalistyczny wymiar pedagogii Jana Pawła II
S Chrobak
W: F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia …, 1999
51999
Wychowanie do przebaczenia w pedagogii salezjańskiej
S Chrobak
Paedagogia Christiana 38 (2), 85-106, 2016
42016
System prewencyjny w 200-lecie urodzin św. Jana Bosko: o potrzebie refleksji wobec współczesnych wyzwań
S Chrobak
Forum Pedagogiczne 5 (2), 137-144, 2015
42015
Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogii salezjanów
S Chrobak
Paedagogia Christiana 35 (1), 235-256, 2015
42015
Pedagogika skoncentrowana na osobie Janusza Tarnowskiego koncepcja wychowania integralnego
S Chrobak
Pedagogika Społeczna, 27-38, 2018
32018
Uniwersalizm miłości wychowawczej w systemie prewencyjnym Jana Bosko
S Chrobak
Seminare. Poszukiwania naukowe 38 (1), 89-100, 2017
32017
O aktualności przesłania Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis
S Chrobak
Pedagogika Społeczna 3, 145-156, 2016
32016
Mądrość jako wartość wciąż potrzebna wychowaniu
S Chrobak
Podstawy Edukacji, 171-185, 2013
32013
Współczesna edukacja–nowe zadania i wyzwania
S Chrobak
Seminare. Poszukiwania naukowe 21 (1), 461-470, 2005
32005
Growing Person–the Anthropological Basis for the Educational Thought of John Bosco
S Chrobak
Paedagogia Christiana 44 (2), 95-109, 2019
22019
Duch rodzinny w wychowaniu z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko
S Chrobak
Warszawskie Studia Pastoralne 1 (22), 11-32, 2014
22014
Współczesne dylematy wychowania: ponowoczesna względność a niezmienność norm wychowawczych
S Chrobak
Seminare. Poszukiwania naukowe 23 (1), 335-345, 2006
22006
Wychowawcze znaczenie pracy w świetle nauczania Jana Pawła II
A Tomkiewicz, S Chrobak
Roczniki Nauk Społecznych 23 (2), 5-26, 1995
21995
Problem teocentrycznej antropologii w filozoficznej myśli Andrzeja Maryniarczyka SDB jako przyczynek do identyfikacji współczesnego nurtu konserwatyzmu w polskiej pedagogice
M Boużyk, S Chrobak
Polska Myśl Pedagogiczna 8 (8), 2022
12022
Kultura aktywnego obywatelstwa racją życia społecznego
S Chrobak
Paedagogia Christiana 39 (1), 129-147, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20