Sławomir Kursa
Sławomir Kursa
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim
S Kursa
Wolters Kluwer, 2017
62017
Powody wydziedziczenia ascendentów według Noweli 115 cesarza Justyniana
S Kursa
Czasopismo Prawno-Historyczne 1, 2009
32009
Vigor reguły nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest w prawie rzymskim
S Kursa
Studia Prawnoustrojowe, 2015
22015
Forma wydziedziczenia w prawie justyniańskim.
SP Kursa
Wydawnictwo Poznańskie sp. z oo, 2011
22011
Charakter prawny testamentu na rzecz kościołów lub dzieł pobożnych
S Kursa
Themis Polska Nova, 2015
12015
Ochrona ortodoksyjnej wiary w ustawodawstwie Justyniana
S Kursa
Zeszyty Prawnicze 12 (2), 5-27, 2012
12012
Repudium i jego skutki prawne w świetle kodyfikacji Justyniana
SP Kursa
Czasopismo prawno-historyczne 64 (2), 61-81, 2012
12012
Obsignatio et depositio of an officially opened testament in Roman law
S Kursa
2020
Obsignatio et depositio urzędowo otwartego testamentu w prawie rzymskim
S Kursa
Ius Novum 14 (2), 189-199, 2020
2020
Ustawowy wykonawca testamentu w prawie rzymskim
SP Kursa
Civitas et Lex, 45-54, 2019
2019
Wzmocnienie pozycji wierzyciela w egzekucji prowadzonej na podstawie art. 2929-bis włoskiego Kodeksu cywilnego
S Kursa
Currenda, 2018
2018
Problem ochrony interesu właściciela nieruchomości przy ustanawianiu służebności przesyłu
SPS KurSa
Zeszyty Naukowe KUL 60 (3), 233-242, 2017
2017
Obligation to present the last will in the law of Justinian
S Kursa
Ius Novum 11 (4), 15-23, 2017
2017
Obowiązek okazania testamentu w prawie justyniańskim
S Kursa
Ius Novum, 2017
2017
Forma prawna pisemnego testamentu analfabety lub niemogącego się podpisać w prawie rzymskim
S Kursa
Ius Novum, 2016
2016
Alternative dispute resolution: from Roman law to contemporary regulations
B Sitek, AW Bauknecht, K Ciućkowska-Leszczewicz, JJ Szczerbowski, ...
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2016
2016
CAPACITY OF WOMEN TO MAKE TESTAMENTUM PARENTIS INTER LIBEROS
S Kursa
2016
LEGAL FORM OF A WRITTEN WILL OF AN ILLITERATE OR A PERSON THAT IS INCAPABLE OF SIGNING IN ROMAN LAW
S KURSA
Ius Novum, 356, 2016
2016
Contractual Set-off in Roman Law and in Polish Law
S Kursa
Law and Forensic Science 10 (2), 2015
2015
Innowacje Justyniana w zakresie testamentum tripertitum
S Kursa
Wydawnictwo Prymat, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20