Obserwuj
Jarosław Szczepański
Jarosław Szczepański
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dyscyplina nauk o polityce
J Szczepański
Status teoretyczny i prawny, 2013
92013
Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny
J Szczepański
Wydział Nauk Poltiycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013
52013
The Road to Autocratization? Redefining Democracy in Poland.
J Szczepański, P Kalina
Studia Europejskie-Studies in European Affairs, 121-132, 2019
32019
Nauka o polityce w świetle Ustawy 2.0 i aktów wykonawczych
J Szczepański
Przegląd europejski, 9-20, 2020
22020
Ideowe podstawy polskiego spektrum politycznego
J Szczepański
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2019
12019
OBOR and Chinese Soft Power
J Szczepański
Polish Journal of Political Science 2, 2018
12018
Demeny Voting in Poland: Introduction to a Research Concept
J Szczepański
Polish Journal of Political Science 3 (2), 25-37, 2017
12017
Ty „lewaku”, Ty „faszysto”. O modelowaniu i opisie spektrum politycznego
J Szczepański
Polish Journal of Political Science 1, 2017
12017
Raport z badania Trójkąt Ideologiczny
J Szczepański
12015
Model sferyczny podziału ideologii
J Szczepański
Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011
12011
Groźba tyranii większości i demokracja totalitarna
J Szczepański
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2011
12011
Praca zdalna w administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19
J Szczepański, Ł Zamęcki
Instytut Nauki o Polityce, 2021
2021
Political Science as a discipline under the Law 2.0 and executive acts
J Szczepański
Index Copernicus 2020 (1), 9-20, 2020
2020
“Remarks on CANZUK”: Theoretical and methodological perspective of research on the post-Brexit Anglosphere
J Szczepański
Polish Journal 6 (3), 7, 2020
2020
Wpływ ideologii na proces podejmowania decyzji politycznych. Studium przypadku polskiej polityki motoryzacyjnej w latach 1935-1939
J Szczepański
2019
Prawo pracy dla pracowników
J Szczepański
Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2019
2019
American Political Spectrum
J Szczepański
Polish Journal of Political Science 4 (4), 7-19, 2018
2018
Wstęp do nauki o polityce
J Szczepański
2018
Kanon myśli politycznej a myśl rosyjska
J Szczepański
Studia Wschodnioeuropejskie 7, 2017
2017
Trójkąt ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego
J Szczepański
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20