Obserwuj
Adam Redzik
Adam Redzik
doktor hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Poczet prawników polskich XIX i XX w., wyd. 2
K Pol, R Adam
C.H.Beck, Warszawa, 2011
75*2011
Polskie prawo karne: część ogólna: reprint
J Makarewicz, A Redzik
Wolters Kluwer Polska, 2017
51*2017
Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik, R Duda, M Mudryj, ŁT Sroka, W Wojtkiewicz-Rok, J Wołczański, ...
Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015
45*2015
Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku
S Milewski, A Redzik
Iskry, Warszawa, 2011
45*2011
Historia Adwokatury, wyd. 3
A Redzik, TJ Kotliński
Warszawa, 2014
36*2014
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946: Źródła i monografie
A Redzik
Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin), 2006
35*2006
Prawo prywatne na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik
Wydawn. CH Beck, 2009
342009
Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło
A Redzik
Prawo Karne w poglądach profesora Juliusza Makarewicza, pod. red. A …, 2005
21*2005
Academia Militans: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, wyd. 2, 2017
A Redzik, R Duda, M Mudrij, ŁT Sroka, W Wójtkiewicz-Rok, J Wołczański, ...
Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017
18*2017
Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939)
A Redzik
„Polski Przegląd Dyplomatyczny 6 (5), 33, 2006
152006
Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А–К/видав. рада: ІО Вакарчук (голова), МВ Лозинський (заст. голови), РМ Шуст (заст. голови …
РАДС Северинович, А Редзік
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 448, 2011
14*2011
Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku Profesora i wspomnieniach jego wnuka
M Allerhand, L Allerhand, A Redzik
posłowie A. Redzik, red. A. Redzik 1, pp. 168, 2011
14*2011
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej iw czasie II wojny światowej–wybrane zagadnienia
A Redzik
Prace Komisji Historii Nauki PAU 10, 111-152, 2010
132010
Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944)
IS Khonigsman, A Redzik
Żydowski Instytut Historyczny, 2007
13*2007
Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik
Przegląd Sejmowy 5, 82, 2007
122007
Roman Longchamps de Berier 1883 – 1941
A Redzik
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006 (1), 5-108, 2006
12*2006
Historia ustroju adwokatury Polskiej w źródłach
TJ Kotliński, A Redzik, M Zaborski
Warszawa, 2013
11*2013
Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce
A Redzik
Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa, 2007
11*2007
Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego
A Redzik
Kraków, 2012
10*2012
Eugeniusz Waśkowski (1866–1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i adwokata
A Redzik
"Palestra", 9-10, 2012
10*2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20