Obserwuj
Adam Redzik
Adam Redzik
doktor hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Poczet prawników polskich XIX i XX w., wyd. 2
K Pol, R Adam
C.H.Beck, Warszawa, 2011
59*2011
Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik, R Duda, M Mudryj, ŁT Sroka, W Wojtkiewicz-Rok, J Wołczański, ...
Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015
46*2015
Historia Adwokatury, wyd. 4. poprawione i uzupełnione
R Adam, J Kotliński Tomasz
Warszawa, 2018
41*2018
Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku
S Milewski, A Redzik
Iskry, Warszawa, 2011
38*2011
Polskie prawo karne: część ogólna: reprint
J Makarewicz, A Redzik
Wolters Kluwer Polska, 2017
34*2017
Prawo prywatne na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik
Wydawn. CH Beck, 2009
282009
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946: Źródła i monografie
A Redzik
Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin), 2006
282006
Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło
A Redzik
Prawo Karne w poglądach profesora Juliusza Makarewicza, pod. red. A …, 2005
18*2005
Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А–К/видав. рада: ІО Вакарчук (голова), МВ Лозинський (заст. голови), РМ Шуст (заст. голови …
РАДС Северинович, А Редзік
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 448, 2011
16*2011
Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939)
A Redzik
„Polski Przegląd Dyplomatyczny 6 (5), 33, 2006
122006
Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce
A Redzik
Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa, 2007
11*2007
Historia ustroju adwokatury Polskiej w źródłach
TJ Kotliński, A Redzik, M Zaborski
Warszawa, 2013
10*2013
Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
A Redzik
Przegląd Sejmowy 5, 82, 2007
102007
Roman Longchamps de Berier 1883 – 1941
A Redzik
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006 (1), 5-108, 2006
10*2006
Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku Profesora i wspomnieniach jego wnuka
M Allerhand, L Allerhand, A Redzik
posłowie A. Redzik, red. A. Redzik 1, pp. 168, 2011
9*2011
Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944)
IS Khonigsman, A Redzik
Żydowski Instytut Historyczny, 2007
9*2007
Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego
A Redzik
Kraków, 2012
82012
Eugeniusz Waśkowski (1866–1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i adwokata
A Redzik
"Palestra", 9-10, 2012
8*2012
Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej iw czasie II wojny światowej–wybrane zagadnienia
A Redzik
Prace Komisji Historii Nauki PAU 10, 111-152, 2010
8*2010
O naukach historycznoprawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie/A. Redzik
A Redzik
Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej/red …, 2008
8*2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20