Walentyna Wróblewska
Walentyna Wróblewska
doktor pedagogiki, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
W Wróblewska
E-mentor 43 (1), 14-19, 2012
222012
Autoedukacja studentów w uniwersytecie: ujęcie z perspektywy podmiotu
W Wróblewska
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008
152008
Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian
W Wróblewska
Trans Humana, 2003
112003
Aspiracje edukacyjne studentów
W Wróblewska
Trans Humana, 2001
112001
Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji
W Wróblewska
E-mentor 5 (17), 1-8, 2006
82006
Autoedukacja maturzystów wobec wymagań społeczeństwa wiedzy
W Wróblewska
Od re dak cji, 27, 2009
32009
W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta
A Karpińska, W Wróblewska, K Kowalczuk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
22016
Postawy studentów wobec działalności w kołach naukowych
W Wróblewska
Przegląd Badań Edukacyjnych 2 (17), 121-133, 2013
22013
Dylematy dydaktyki szkoły wyższej: w dialogu i perspektywie
A Karpińska, W Wróblewska
Trans Humana, 2008
22008
W kierunku dydaktyki epoki cyfrowej
W Wróblewska
Studia Dydaktyczne 26, 196-206, 2014
12014
The Need for Reflection on Self-education of Students
W Wróblewska
The New Educational Review 14, 184-190, 2008
12008
Autoedukacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W Wróblewska
Od redakcji, 78, 2007
12007
Z badań nad procesem studiowania-analiza portfolio
W Wróblewska
e-mentor 87 (5), 27-33, 2020
2020
Proces studiowania-motywy, satysfakcja, efektywność w świetle wypowiedzi indywidualnych
W Wróblewska
Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, 164-176, 2019
2019
Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej
A Karpińska, W Wróblewska
Pedagogika Szkoły Wyższej 24, 105-115, 2019
2019
Autoedukacja drogą do życia wartościowego
W Wróblewska
Wartości-Edukacja-Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, 2017
2017
Humanistic paradigm in the research on studying
W Wróblewska
Rocznik Teologii Katolickiej 16 (3), 339-350, 2017
2017
Mobilność szansą na rozwój osobowy studentów
W Wróblewska
W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, 267-281, 2016
2016
Rola seksuologii sądowej i biegłego sądowego w walce z przestępstwami na tle seksualnym oraz o zachowanie zdrowia publicznego
DW MAZURKIEWICZ, J ZAŁUSKI, J STRZELECKA, WK WRÓBLEWSKA, ...
2013
The methods of working with students in the context of the effects specified by the National Qualifications Framework
W Wroblewska
E-MENTOR, 14-19, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20