Renata Płoska
Renata Płoska
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Verified email at wzr.ug.edu.pl
TitleCited byYear
Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu
J Bieliński, R Płoska
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
52009
Proekologiczne działania przedsiębiorstwa jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej
R Płoska
Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, red. L. Pawłowicz, 127-138, 2006
2*2006
Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
P Antonowicz, R Bęben, R Płoska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
2019
Organizacja" społecznie ukierunkowana"-zmieniający się paradygmat kluczowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw
P Antonowicz, R Bęben, R Płoska
2019
Testowanie na zwierzętach jako etyczny problem procesów innowacyjnych w branży kosmetycznej
R Płoska
Zarządzanie i Finanse 16 (4/2), 2018
2018
Przydatność narzędzi z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacyjnych
M Chmielewski, R Płoska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 131-156, 2018
2018
STAKEHOLDER MAP IN THE CULTURAL PROJECT MANAGEMENT PROCESS ON THE EXAMPLE OF ST. DOMINIC’S FAIR
M Chmielewski, R Płoska, J Próchniak
European Journal of Service Management 28, 87, 2018
2018
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
R Płoska, J Próchniak
Zarządzanie i Finanse 15 (2, cz. 2), 323-337, 2017
2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
R Płoska, J Próchniak
Marketing i Rynek 11, 462-472, 2017
2017
Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci
R Płoska
Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance, ISSN: 2084-5189 3 …, 2016
2016
Greenwashing na rynku urządzeń domowych
R Płoska
Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance, ISSN: 2084-5189 4 …, 2016
2016
Wybrane problemy analizy interesariuszy projektu
R Płoska
Zarządzanie projektami : wybrane aspekty / pod red. Joanny Sadkowskiej i …, 2014
2014
Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
R Płoska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 218-227, 2011
2011
Raport społeczny jako instrument budowania zaufania w relacjach z interesariuszami
R Płoska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 191-200, 2009
2009
Shipbuilding industry in the Baltic Sea Region
A Antonowicz, P Antonowicz, J Bieliński, R Płoska, J Valtanen
Skills of the shipyard employees, 8-39, 2007
2007
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu strategicznym. Wybrane aspekty
R Płoska
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski …, 2007
2007
Marketing wobec wyzwań społecznych i ekologicznych
R Płoska
Marketing - Postawy i kontrowersje, red. W. Żurawik, 319-340, 2005
2005
Proekologiczne zmiany w strategiach produktowych polskich przedsiębiorstw
R Płoska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 185-199, 2005
2005
Świadomość ekologiczna konsumentów jako warunek skuteczności ekopromocji
R Płoska
Roczniki Naukowe - Instytut Administracji Publicznej 5, 2004
2004
Wiarygodność reklamy ekologicznej - wybrane regulacje polskie i unijne
R Płoska
Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską, Biblioteka "Ekonomia …, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20