Renata Płoska
Renata Płoska
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Verified email at wzr.ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu
J Bieliński, R Płoska
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
52009
Proekologiczne działania przedsiębiorstwa jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej
R Płoska
Leszek Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, 127-138, 2006
2*2006
Greenwashing na rynku urządzeń domowych
R Płoska
Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance, ISSN: 2084-5189 4 …, 2016
12016
Wybrane problemy analizy interesariuszy projektu
R Płoska
Joanna Sadkowska, Mariusz Chmielewski (red.), Zarządzanie projektami …, 2014
12014
Wielowymiarowa ocena zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
M Chmielewski, R Płoska
Paweł Antonowicz, Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska (red.), Zarządzanie …, 2020
2020
Granice społecznego charakteru i jego pomiar w działalności przedsiębiorstw
R Płoska, J Próchniak
Małgorzata Z. Wiśniewska, Paweł Antonowicz, Małgorzata Szymańska-Brałkowska …, 2020
2020
Nadużycia w przedsiębiorstwie
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Relacje w biznesie - typologia
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Etyka biznesu - istota i poziomy
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Zasoby - znaczenie i klasyfikacja
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Standardy i wytyczne z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
R Płoska
Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny …, 2020
2020
Przeciwdziałanie korupcji jako jeden z wymiarów społecznej odpowiedzialności biznesu
R Płoska
Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz (red.), Perspektywa …, 2020
2020
The role of port authorities in Poland in achieving sustainable development goals based on the example of port of Gdynia authority
R Płoska, J Próchniak, P Nowak
Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska (red.): Społeczna odpowiedzialność …, 2019
2019
Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
P Antonowicz, R Bęben, R Płoska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
2019
Organizacja" społecznie ukierunkowana"-zmieniający się paradygmat kluczowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw
P Antonowicz, R Bęben, R Płoska
Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska (red.), Społeczne i …, 2019
2019
Ekologiczne i społeczne skutki planowego postarzania produktów
R Płoska
Zarządzanie i Finanse 16 (3, cz. 3), 209-221, 2018
2018
Testowanie na zwierzętach jako etyczny problem procesów innowacyjnych w branży kosmetycznej
R Płoska
Zarządzanie i Finanse 16 (4/2), 2018
2018
Przydatność narzędzi z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacyjnych
M Chmielewski, R Płoska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20