Leszek Czerwonka
Leszek Czerwonka
Uniwersytet Gdański (University of Gdansk)
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki (The impact of dividend initiation on the company's value)
L Czerwonka
Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 34, 67-85, 2010
16*2010
Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii
L Czerwonka
Współczesna Gospodarka 8 (1), 51-63, 2017
92017
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw
L Czerwonka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
92015
Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących
L Czerwonka
Przegląd Organizacji 10, 33-36, 2010
82010
Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej.
L Czerwonka, E Pankau
[w:] Kopycińska D., Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach …, 2005
8*2005
Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość (Mergers of enterprises versus their value)
L Czerwonka
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4, 31-37, 2010
62010
Changes in share prices as a response to earnings forecasts regarding future real profits
L CZERWONKA
Analele Științifice ale Universității" Alexandru Ioan Cuza" Iaşi~ Secțiunea …, 2009
62009
Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw
L Czerwonka
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2, 47-52, 2008
52008
Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010
L Czerwonka, J Jaworski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
42014
Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
A Blajer-Gołębiewska, L Czerwonka
World Journal of Social Sciences 2 (1), 34-44, 2012
42012
Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia
L Czerwonka
Problemy gospodarowania w Polsce, 193-205, 2010
42010
Impact of capital structure on enterprise? S profitability: evidence from Warsaw stock exchange
J Jaworski, L Czerwonka
Proceedings of Economics and Finance Conferences, 2018
32018
Ekonomia matematyczna w zadaniach
A Blajer-Gołębiewska, L Czerwonka, E Pankau, Z Małgorzata, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
32006
Meta-study on relationship between macroeconomic and institutional environment and internal determinants of enterprises’ capital structure
J Jaworski, L Czerwonka
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 2614-2637, 2019
22019
Determinants of enterprises’ capital structure in Poland: evidence from Warsaw Stock Exchange
L Czerwonka, J Jaworski
Eurasian Economic Perspectives, 249-262, 2019
22019
Relationship between profitability and liquidity of enterprises listed on Warsaw stock exchange
J Jaworski, L Czerwonka
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 326-334, 2018
22018
Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce
J Jaworski, L Czerwonka, M Madra-Sawicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 20 (1), 2018
22018
Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010 (Investment activities of Polish enterprises at the beginning of XXI …
L Czerwonka, J Jaworski
Czas na Pieniądz. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia …, 2013
2*2013
Announcement of the exchange ratio of the merging companies - impact on the acquiring firms
L Czerwonka
Analele ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi …, 2011
22011
Dividends and M&A transactions financing
L Czerwonka
Financial management of firms and financial institutions. Conference …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20