Obserwuj
Anna Dziechciarz
Anna Dziechciarz
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instystut Badawczy
Zweryfikowany adres z cnbop.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Self-cleaning coatings and surfaces of modern building materials for the removal of some air pollutants
A Rabajczyk, M Zielecka, W Klapsa, A Dziechciarz
Materials 14 (9), 2161, 2021
402021
The toxicological testing and thermal decomposition of drive and transport belts made of thermoplastic multilayer polymer materials
P Krawiec, Ł Warguła, D Małozięć, P Kaczmarzyk, A Dziechciarz, ...
Polymers 12 (10), 2232, 2020
312020
Czerwona księga pożarów
P Guzewski, B Sygit, D Falecki, D Bodalski, M Grabarczyk, M Strzyżewska, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
222014
Chemical compounds released by combustion of polymer composites flat belts
P Krawiec, Ł Warguła, D Czarnecka-Komorowska, P Janik, A Dziechciarz, ...
Scientific Reports 11 (1), 8269, 2021
212021
The assessment of fire risk of non-road mobile wood chopping machines
Ł Warguła, P Kaczmarzyk, A Dziechciarz
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 64 (1), 2019
172019
Evaluation of chemical compound emissions during thermal decomposition and combustion of V-belts
P Krawiec, L Wargula, A Dziechciarz, D Maloziec, D Ondrusova
Przemysl Chemiczny 99 (1), 92-98, 2020
142020
Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP
D Wróblewski, M Kędzierska, B Połeć, T Plasota, R Porowski, D Małozięć, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2014
112014
Determination of toxicity in combustion products-state of the art
R Porowski, Z Kuźnicki, D Małozięć, A Dziechciarz
Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza 52 (4), 82-98, 2018
72018
Oznaczanie toksyczności produktów spalania–przegląd stanu wiedzy
R Porowski, Z Kuźnicki, D Małozięć, A Dziechciarz
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 52 (4), 82-98, 2018
42018
Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych
G Abgarowicz, B Bonczek, D Czerwienko, SE Dworecki, A Dziechciarz, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, 2015
42015
Ocena emisji związków chemicznych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych
P Krawiec, Ł Warguła, A Dziechciarz, D Małozięć, D Ondrušová
Przemysł Chemiczny 99 (1), 92--98, 2020
32020
Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port Hudson
A Dziechciarz, P Lesiak, D Bąk
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2015
22015
Differences in the explosion parameters of dusts of the same material in the context of the place of their accumulation in different points of technological installations
D Bak, A Dziechciarz, P Lesiak, W Klapsa
PRZEMYSL CHEMICZNY 101 (11), 963-968, 2022
12022
Badania eksperymentalne i numeryczne detonacji mieszanin wodorowo-powietrznych
M Żbikowski, A Dąbkowski, P Lesiak, D Bąk, A Dziechciarz, A Teodorczyk
Przemysł Chemiczny 96 (4), 858--862, 2017
12017
Zagrożenia w transporcie gazów technicznych na przykładzie zdarzenia w Bucheon
P Kaczmarzyk, W Klapsa, A Dziechciarz
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 231--234, 2016
12016
Analysis of the air stream flow parameters generated by the positive pressure ventilator—full scale experiment and CFD simulation
P Kaczmarzyk, D Małozięć, T Burdzy, B Ziegler, P Krawiec, A Dziechciarz, ...
Scientific Reports 14 (1), 6852, 2024
2024
Różnice w parametrach wybuchowości pyłu drzewnego pobranego w różnych miejscach instalacji technologicznej
D Bąk, A Dziechciarz, P Lesiak, W Klapsa
Przemysł Chemiczny 101, 2022
2022
Importance of sieve analysis in conducting explosive tests of materials
A Rabajczyk, D Maloziec, D Bak, A Dziechciarz
Przemysl Chemiczny 99 (7), 1027-1031, 2020
2020
Determination of lower explosive limit of limited combustability dusts
D Bak, P Lesiak, A Dziechciarz, D Maloziec
Przemysl Chemiczny 99 (7), 1032-1035, 2020
2020
Impact of aging conditions on degradability of plastics
A Dziechciarz, D Maloziec, D Bak, W Klapsa
Przemysl Chemiczny 99 (7), 1054-1057, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20