Obserwuj
Anna Jagiełło-Szostak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii
A Jagiełło-Szostak
ATUT, 2013
112013
Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo.Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej
TS A. Jagiełło - Szostak, N. Sienko
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
52018
Polityka Chorwacji wobec mniejszości narodowych – aspekty prawno-instytucjonalne i społeczno-polityczne
A Jagiełło-Szostak
Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, 43-63, 2014
52014
Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa
A Jagiełło-Szostak
ATUT, 2014
42014
Jugonostalgia – pozostałość po wieloetnicznej Jugosławii
A Jagiełło Szostak
Wschodnioznawstwo 6, 239-256, 2012
42012
Mniejszość węgierska w Wojwodinie
A Jagiełło
Wschodnioznawstwo 2 (http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wsch), 177-192, 2008
42008
Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej
ESTS L. Leszczenko, H. Giebień, A. Jagiełło-Szostak, J.Jarząbek
3*2019
The Phenomenon of Yugo-nostalgia in post-Yugoslav countries
A Jagiełło-Szostak
Atut Oficyna Wydawnicza, 2013
32013
Kwestie narodowościowe na Bałkanach jako przykład konfliktu cywilizacyjnego–wybrane zagadnienia
A Jagiełło-Szostak
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2013
32013
Migration as a security issue in Poland and Serbia. Political parties and society towards immigration in Poland and Serbia – a comparative perspective
A Jagiełło-Szostak
Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma /Democratic resistance to …, 2017
22017
Społeczno-polityczne aspekty tożsamości narodowej Boszniaków z Sandżaku
A Jagiełło-Szostak
Wschodnioznawstwo 2005, 305-319, 2015
22015
The role of religious institutions in the process of reconciliation and peacebuilding. A case study of Bosnia and Herzegovina (Ahmići, Trusina and Bradina)
A Jagiełło-Szostak, J Kulska
Teorija in Praksa 2 (2020), 489-508, 2020
12020
Links between foreign and security policy and historical memory: the case of Serbia – Kosovo relations
A Jagiełło-Szostak
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 18 (2), 59 – 84, 2020
12020
Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO) - geneza i działalność
A Jagiełło-Szostak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 11 (1(2017), 37-48, 2017
12017
Foreign and Security Policy of the Republic of Serbia
A Jagiełło-Szostak
Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i miedzynarodowej, 165-185, 2016
12016
Nacjonalizm w przemówieniach Slobodana Miloševicia
A Jagiełło-Szostak
Sprawy Narodowościowe, 223-234, 2012
12012
Kwestia romska w polityce państw iw stosunkach międzynarodowych
A Adamczyk, J Balkowski, Z Balog, AM Caban, A Jagiełło-Szostak, ...
Fundacja Integracji Społecznej Prom/Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2012
12012
Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej
J Balkowski, R Czachor, L Filipiak, M Gerlich, A Jagiełło-Szostak, ...
Fundacja Integracji Społecznej Prom/Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2011
12011
Türkiye in the Balkans: the role, position and bilateral relations (part 2)
ES A.Jagiełło Szostak, K. Bieniek
2023
The cultural security of Serbia
JS Anna
Cultural Security Theory – Selected Aspects – Case Studies, by Rafał …, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20