Anna Młynarczuk-Sokołowska
Anna Młynarczuk-Sokołowska
dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Patriotyzm i nacjonalizm: Ku jakiej tożsamości kulturowej?
J Nikitorowicz
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
72014
Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego
KSK Anna Młynarczuk-Sokołowska
Fundacja Dialog, 2016
62016
Reforma systemu edukacji a wzchowanie międzykulturowe w zintegrowanym ksztalceniu wczesnoszkolnym/Ewa Ogrodzka-Mazyr
E Ogrodzka-Mazyr
Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія/за ред. В. Кременя, Т …, 2013
62013
Bajki międzykulturowe – w poszukiwaniu rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
KSK A. Młynarczuk-Sokołowska
„Edukacja międzykulturowa” 2012, nr 1, 2012
42012
Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej
KSK A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Potoniec
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości, 2011
42011
Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu "Ku wzbogacającej różnorodności"
KP Anna Młynarczuk
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 2009
42009
Przygody Innego: bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich
A Młynarczuk-Sokołowska, K Potoniec, K Szostak-Król
Fundacja Dialog, 2015
32015
Od Obcości do Inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych
A Młynarczuk-Sokołowska
Wyd. Akademickie Żak, 2015
22015
Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście indywidualizacji pracy i wymagań szkolnych
A Młynarczuk-Sokołowska
Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy …, 2017
12017
Education of Foreign Children in Poland. Methodical Contexts
A Młynarczuk-Sokołowska
Kultura i Edukacja, 2017
12017
Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole–problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych
SKK Młynarczuk-Sokołowska A.
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku szkolnym. Aspekty …, 2016
12016
Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci
A Młynarczuk-Sokołowska
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
12016
Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich
A Młynarczuk-Sokołowska, K Potoniec, K Szostak-Król, ...
Fundacja Dialog, Białystok, 2015
12015
Le competenze del personale pedagogico per il lavoro in condizioni multiculturali. Aspetti teorici e le esemplificazioni d'attività pratiche
A Młynarczuk-Sokołowska
COMPETENZE DI CITTADINANZA E VALUTAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO, Eds. Mario …, 2019
2019
Pedagogicznie o językowości świata (wielo)kulturowego: od kompetencji wspólnotowej do kompetencji międzykulturowej
AK Anna Młynarczuk-Sokołowska
"Ruch Pedagogiczny", 2019 nr 1, 2019
2019
Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno-pedagogiczne
AK Anna Młynarczuk-Sokołowska
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
2018
Tutor, Teacher, Educator in Culturally Diverse Space of Education
A Młynarczuk-Sokołowska
Culture. Society. Education, 139–152, 2017
2017
Polityka edukacyjna w kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych
A Młynarczuk-Sokołowska
"Eduakcja międzykulturowa" 2017, nr 6, 235–241, 2017
2017
Wrażliwość na odmienność
A Młynarczuk-Sokołowska
Uczyć lepiej, 2015/16, nr 5, 2016
2016
Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych
MR Anna Młynarczuk-Sokołowska, Dorota Misiejuk, Agata Świdzińska, Marzena ...
Ośrodek Rozwoju Eduakcji, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20