Katarzyna Śledziewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa wspólpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
822012
Polska w handlu światowym
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawn. Ekonomiczne, 2009
622009
Teoria integracji europejskiej
A Czarczyńska
Wydawn. CH Beck, 2003
432003
Shock transmission in the cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?
D Zięba, R Kokoszczyński, K Śledziewska
International Review of Financial Analysis 64, 102-125, 2019
382019
Regionalizm handlowy w XXI wieku: przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
K Śledziewska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
352012
Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską
JJ Michałek, K Śledziewska
IKCHZ, Warszawa 1, 171-172, 2000
232000
Teoria europejskiej integracji gospodarczej
A Czarczyńska, K Śledziewska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
222007
E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej
K Śledziewska, D Zięba
Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW, 2016
192016
Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011
E Czarny, K Śledziewska-Kołodziejska
Instytut Ekonomiczny, 2013
132013
Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy
K Śledziewska, B Witkowski
Ekonomista, 2012
132012
Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
International Business and Global Economy 33, 199-213, 2014
122014
Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego–analiza empiryczna [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań …, 2009
122009
What Determines Export Performances in High‑tech Industries
K Śledziewska, T Akhvlediani
Central European Economic Journal 1 (48), 37-49, 2017
112017
Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach krzyzysu gospodarczego
E Czarny, P Folfas, K Śledziewska, B Witkowski
Inst. Ekonomiczny, 2013
112013
Implications of the European integration: revisiting the hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model
T Akhvlediani, K Śledziewska
Baltic Journal of Economics 17 (1), 45-56, 2017
92017
The impacts of common commercial policy on export performances of Visegrad countries
T Akhvlediani, K Śledziewska
Prague Economic Papers 26 (1), 3-18, 2016
92016
Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods
T Brodzicki, K Śledziewska, D Ciolek, S Uminski
Institute for Development Working Paper, Noç003/2015.[Retrieved from], 2015
92015
Does monetary integration affect EU’s trade
E Czarny, K Śledziewska, B Witkowski
82010
The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework
T Brodzicki, K Śledziewska
International Business and Global Economy 35 (1), 325-341, 2016
72016
Zmiany w Êwiatowym handlu w latach 1950–2004
E Czarny, K Âledziewska
72007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20