Katarzyna Śledziewska
Katarzyna Śledziewska
Uniwersytet Warszawski, Fundacja Rozwiązać Autyzm
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa wspólpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
842012
Polska w handlu światowym
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawn. Ekonomiczne, 2009
592009
Teoria integracji europejskiej
A Czarczyńska, K Śledziewska
Wydawn. CH Beck, 2003
442003
Regionalizm handlowy w XXI wieku: przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
K Śledziewska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
322012
Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską
JJ Michałek, K Śledziewska
IKCHZ, Warszawa 1, 171-172, 2000
272000
Teoria europejskiej integracji gospodarczej
A Czarczyńska, K Śledziewska-Kołodziejska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
192007
E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej
K Śledziewska, D Zięba
Jak z niej (nie) korzystamy, 2016
152016
Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy
K Śledziewska, B Witkowski
Ekonomista, 2012
142012
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: Korzyści i koszty akcesji, dostosowania strukturalne, konkurencyjność
J Kotyński
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000
132000
Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
International Business and Global Economy 33, 199-213, 2014
122014
Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego–analiza empiryczna [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań …, 2009
122009
Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach krzyzysu gospodarczego
E Czarny, P Folfas, K Śledziewska, B Witkowski
Inst. Ekonomiczny, 2013
112013
Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011
E Czarny, K Śledziewska-Kołodziejska
Instytut Ekonomiczny, 2013
112013
„Związek między poziomem edukacji a handlem zagranicznym”
M Greszta, J Michałek, K Śledziewska
Ekonomista 4, 2001, 2001
92001
Shock transmission in the cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?
D Zięba, R Kokoszczyński, K Śledziewska
International Review of Financial Analysis 64, 102-125, 2019
82019
The impacts of common commercial policy on export performances of Visegrad countries
T Akhvlediani, K Śledziewska
Prague Economic Papers 26 (1), 3-18, 2016
82016
Does monetary integration affect EU’s trade
E Czarny, K Śledziewska, B Witkowski
82010
Capturing regional trade effects in the presence of other trade effects: the impact of the europe agreement on poland’s imports
C Milner, K Sledziewska
Open Economies Review 19 (1), 43-54, 2008
72008
Implications of the European integration: revisiting the hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model
T Akhvlediani, K Śledziewska
Baltic Journal of Economics 17 (1), 45-56, 2017
62017
Zmiany w Êwiatowym handlu w latach 1950–2004
E Czarny, K Âledziewska
62007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20