Obserwuj
Katarzyna Śledziewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.
K Śledziewska, R Włoch
https://www.delab.uw.edu.pl/pl/gospodarka-cyfrowa/, 2020
104*2020
Shock transmission in the cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?
D Zięba, R Kokoszczyński, K Śledziewska
International Review of Financial Analysis 64, 102-125, 2019
1012019
Międzynarodowa wspólpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
922012
Polska w handlu światowym
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawn. Ekonomiczne, 2009
642009
Teoria integracji europejskiej
A Czarczyńska
Wydawn. CH Beck, 2003
492003
Regionalizm handlowy w XXI wieku: przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
K Śledziewska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
402012
E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej
K Śledziewska, D Zięba
Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW, 2016
282016
Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym
R Włoch, K Śledziewska
Warszawa: DELab UW,[przed 2020].[Dostęp 25.05. 2021], 2019
272019
Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską
JJ Michałek, K Śledziewska
IKCHZ, Warszawa 1, 171-172, 2000
252000
Teoria europejskiej integracji gospodarczej
A Czarczyńska, K Śledziewska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
232007
What Determines Export Performances in High‑tech Industries
K Śledziewska, T Akhvlediani
Central European Economic Journal 1 (48), 37-49, 2017
172017
The economics of digital transformation: The disruption of markets, production, consumption, and work
K Śledziewska, R Włoch
Routledge, 2021
142021
Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011
E Czarny, K Śledziewska-Kołodziejska
Instytut Ekonomiczny, 2013
142013
Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy
K Śledziewska, B Witkowski
Ekonomista, 2012
132012
Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods
T Brodzicki, K Sledziewska, D Ciolek, S Uminski
Instytut Rozwoju, Institute for Development Working Papers, 2015
122015
Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego–analiza empiryczna [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań …, 2009
122009
Kompetencje przyszłości
R Włoch, K Śledziewska
Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym, 2019
112019
The impacts of common commercial policy on export performances of Visegrad countries
T Akhvlediani, K Śledziewska
Prague Economic Papers 26 (1), 3-18, 2016
112016
Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych
O Dąbska, K Pawlikowska-Łagód, J Piasecki, K Śledziewska, ...
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 22 (2), 2016
112016
Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
International Business and Global Economy 33, 199-213, 2014
112014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20