Katarzyna Śledziewska
Katarzyna Śledziewska
Uniwersytet Warszawski, Fundacja Rozwiązać Autyzm
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Międzynarodowa wspólpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
712012
Polska w handlu światowym
E Czarny, K Śledziewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
542009
Teoria integracji europejskiej
A Czarczyńska, K Śledziewska
Wydawn. CH Beck, 2003
412003
Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską
JJ Michałek, K Śledziewska
IKCHZ, Warszawa 1, 171-172, 2000
282000
Regionalizm handlowy w XXI wieku: przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
K Śledziewska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
262012
Teoria europejskiej integracji gospodarczej
A Czarczyńska, K Śledziewska-Kołodziejska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
172007
E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej
K Śledziewska, D Zięba
Digital Economy Lab UW, Warszawa, 2016
142016
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: Korzyści i koszty akcesji, dostosowania strukturalne, konkurencyjność
J Kotyński
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000
132000
Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
International Business and Global Economy 33, 199-213, 2015
112015
Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011
E Czarny, K Śledziewska-Kołodziejska
Instytut Ekonomiczny, 2013
112013
Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy
K Śledziewska, B Witkowski
Ekonomista, 2012
112012
Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego–analiza empiryczna [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red
E Czarny, J Menkes, K Śledziewska
E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań …, 2009
102009
„Związek między poziomem edukacji a handlem zagranicznym”
M Greszta, J Michałek, K Śledziewska
Ekonomista 4, 2001, 2001
92001
Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach krzyzysu gospodarczego
E Czarny, P Folfas, K Śledziewska, B Witkowski
Inst. Ekonomiczny, 2013
82013
Does monetary integration affect EU’s trade
E Czarny, K Śledziewska, B Witkowski
82010
Capturing regional trade effects in the presence of other trade effects: the impact of the europe agreement on poland’s imports
C Milner, K Sledziewska
Open Economies Review 19 (1), 43-54, 2008
62008
Zmiany w Êwiatowym handlu w latach 1950–2004
E Czarny, K Âledziewska
62007
Analiza handlu międzygałęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską (w:) Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską
J Michałek, K Śledziewska
Mechanizmy i skutki gospodarcze, Michałek J., Siwiński W., Socha M.(red …, 2003
62003
Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in years 1999–2007
E Czarny, K Śledziewska
Poland. Competitiveness Report, 2009
52009
Poland’s intra-industry trade with the European Union at the beginning of the 21th century
E Czarny, K Sledziewska
Poland. Competitiveness report. Focus on services. Warszawa: World Economy …, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20