Obserwuj
Aleksander Marcinkowski
Aleksander Marcinkowski
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Socjologia bezrobocia
T Borkowski, A Marcinkowski
Śląsk, 1999
661999
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej
M Budzanowska-Drzewiecka, A Marcinkowski, A Motyl-Adamczyk
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
262016
Bezrobocie w perspektywie socjologicznej,[w:] Socjologia bezrobocia, red
T Borkowski, AS Marcinkowski
T. Borkowski, AS Marcinkowski, Katowice, 1999
121999
Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie
T Borkowski, A Marcinkowski
W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności …, 2004
112004
Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
T Borkowski, AS Marcinkowski
W: T. Borkowski, AS Marcinkowski, Socjologia bezrobocia. Katowice: Śląsk, 1999
111999
Indywidualna strategia radzenia sobie z bezrobociem
A Marcinkowski, JB Sobczak
Humanizacja Pracy”. Numer specjalny: Bezrobocie, Warszawa, 1992
101992
O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu,(w:) Skalik J.(red.) Zmiana warunkiem sukcesu
T Borkowski, A Marcinkowski
Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we …, 2004
92004
Kultura poszukiwana.„
A Marcinkowski, JB Sobczak
Przegląd personalny, 16-31, 2000
82000
Analysis of entrepreneurial attitudes in Poland
JE Jackson, AS Marcinkowski
61997
Bezrobotni i instytucje–interpretacje, definicje i strategie działania [w:] R
A Marcinkowski, JB Sobczak
Borowicz, R., Łapińska–Tyszka, K.(red.) Syndrom bezrobocia, Wyd. PAN, 1993
61993
O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, w: Zmiana warunkiem sukcesu
T Borkowski, A Marcinkowski
Zmiana a innowacyjność organizacji pod red. Skalika J., Wydawnictwo Akademii …, 2004
52004
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego
M Zawicki
Dokument przygotowany w ramach projektu" Program Rozwoju Instytucjonalnego …, 2002
52002
Luka przywództwa w procesie radykalnych zmian organizacyjnych
AS Marcinkowski, JB Sobczak
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 93-107, 2002
52002
Entrepreneurial Attitudes of Poles
JE Jackson, A Marcinkowski
Lessons in Democracy, 171-200, 1999
51999
Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie
T Borkowski, A Marcinkowski, A Oherow-Urbaniec
Księgarnia Akademicka, Kraków, 1997
51997
Organizacja-kultura-zmiana społeczna
J Gąciarz, A Marcinkowski
Studia Socjologiczne, 103-104, 1989
51989
W kręgu zarządzania: spojrzenie multidyscyplinarne
T Borkowski, A Marcinkowski, A Oherow-Urbaniec
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000
42000
From the ‘Wild West’Towards Europe: Change and Challenges in SMEs in Poland
T Borkowski, A Marcinkowski
Change in SMEs: Towards a New European Capitalism?, 185-200, 2008
22008
Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu
A Marcinkowski
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
22008
Dilemmas of policy on LMT industries. The Polish case
T BORKOWSKI, A MARCINKOWSKI
Journal of mental changes 11 (1-2), 305-358, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20