Elżbieta Jaszczyszyn
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich
E Jaszczyszyn
Trans Humana, 2010
142010
Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego
E Jaszczyszyn
Trans Humana, 2010
72010
Ekologiczna edukacja przedszkolna
red., E Jaszczyszyn
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group, 2003
5*2003
Psychological and pedagogical assistance to children in public kindergartens and I-III classes of primary school in the light of Polish legal regulations
E Jaszczyszyn, J Dąbrowska
Journal of Preschool and Elementary School Education 2, 89-103, 2012
42012
Wspieranie nauki czytania
E Jaszczyszyn
Wychowanie w Przedszkolu 9, 5-10, 2008
32008
Early education and inclusion in Poland
K Krason, E Jaszczyszyn
Early Child Development and Care 176 (6), 621-630, 2006
32006
Educators' knowledge and preparation for participating in integration
E Jaszczyszyn, E Halaburda
International Association of Special Education Conference Proceedings …, 2001
32001
Identification and formation of alliterations vs. the pre – school period and the model of reading education implemented in a nursery school
E Jaszczyszyn
Rozprawy Naukowe, 307-321, 2009
22009
Cztery pory roku w przedszkolu. Wiosna
W Jabłonowska, E Jaszczyszyn
Białystok, Trans Humana, 1997
21997
Wychowanie obywatelskie i społeczne w klasach I–III szkoły podstawowej
E Jaszczyszyn, E Jakubowska
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 36 (1), 157, 2018
12018
Are Innovations a Contribution to the Professional Development of Teachers?
E Jaszczyszyn, I Lewkowicz
Teacher Education for the 21st Century, 253, 2019
2019
Specjaliści a przedszkolny system inkluzyjny. Z badań w Białymstoku i powiecie białostockim
E Jaszczyszyn, I Lewkowicz
Wybrane problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejwe współczesnym …, 2019
2019
Szkoła w działaniu
E Jaszczyszyn, ( red.)
2019
Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów klas I–III szkoły podstawowej
E Jakubowska, E Jaszczyszyn
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 36 (1), 147, 2018
2018
Edukacja włączająca-wyzwanie społeczne dla współczesnych placówek wychowania przedszkolnego w Polsce
E Jaszczyszyn, I Lewkowicz
Teraźniejszość i perspektywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 123-132, 2018
2018
Aktualne i przyszłe wyzwania w edukacji szkolnej
red., E Jaszczyszyn, J Szada-Borzyszkowska, S Marianna
2018
Положение инвалидов на рынке труда в Польши
J Szada-Borzyszkowska, E Jaszczyszyn
Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития, 545-557, 2017
2017
Сотрудничество родителей и учителей в умении общаться
E Jaszczyszyn, J Szada-Borzyszkowska
Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития, 568-577, 2017
2017
Przygotowanie do pisania dzieci sześcioletnich ze szczególnym uwzględnieniem percepcji wzrokowej
E Jaszczyszyn
Психолого-педагогические технологии развития и образования профессионала …, 2016
2016
Instytut Rządowy Wychowania Płci Żeńskiej z perspektywy XXI wiek
E Jaszczyszyn, JE Dąbrowska
red. H. Markiewiczowa, I. Czarnecka, Szkolnictwo, opieka i wychowanie w …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20