Paweł Kliber
Title
Cited by
Cited by
Year
Błąd pomiaru
JE Stiglitz, A Sen, JP Fitoussi
Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa, 2013
1082013
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu
K Malaga, P Kliber
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
822007
Ekonomia kapitału ludzkiego
TW Schultz, L Balcerowicz, A Kliber, P Kliber
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
352014
Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego
RE Lucas
Wydawnictwo CH Beck, 2010
332010
Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi
P Kliber
Studia Regionalne i Lokalne 8 (27), 74-87, 2007
292007
Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
SA Nyce, SJ Schieber, A Kliber, P Kliber
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
282011
Wprowadzenie do matematyki finansowej: modele z czasem dyskretnym
SR Pliska
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
232005
Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce
P Kliber
Bank i Kredyt 40 (1), 107, 2009
172009
On the Convergence of Growth Path Towards Steady-States in OECD Countries in Solow-Swan Type Models
P Kliber, K Malaga
East European Transition and EU Enlargement, 87-104, 2002
112002
Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski i polskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi
P Kliber, K Malaga
Studia Regionalne i Lokalne, 41-63, 2003
102003
Zastosowanie procesów dyfuzji ze skokami do modelowania polskiego rynku finansowego
P Kliber
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
82013
Application of neoclassical growth models to analysis of regional inequalities in Poland
P Kliber, P Maćkowiak, K Malaga
The Poznań University of Economics Review 4 (2), 46-66, 2004
82004
Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych
P Kliber
Zabezpieczenia kwantylowe, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
82004
Convergence of regional growth paths towards stable steady-states in Poland in years 1998-2000
P Kliber, K Malaga
The Poznań University of Economics Review 3 (2), 12-30, 2003
82003
POLONIA dynamics during the years 2006–2012 and the effectiveness of the monetary Policy of the National Bank of Poland
A Kliber, P Kliber, P Płuciennik, M Piwnicka
Empirica 43 (1), 37-59, 2016
72016
Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
A Kliber, P Kliber, P Płuciennik
Przegląd Statystyczny 59 (2), 149-162, 2012
62012
Zależności pomiędzy kursami walut środkowoeuropejskich w okresie kryzysu 2008
A Kliber, P Kliber
Przegląd Statystyczny 57 (1), 3-16, 2010
62010
Convergence et disparités régionales en Pologne. Analyse en termes des modèles néoclassiques de croissance
P Kliber, P Maćkowiak, K Malaga
XLème Colloque de l’ASRDLF, Bruxelles, 2004
62004
Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski
P Kliber
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 241-256, 2011
52011
Rozwiązanie Keynesa: droga do globalnej koniunktury gospodarczej
P Davidson, P Kliber, A Kliber
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20