Krzysztof Grzelec
Krzysztof Grzelec
Unknown affiliation
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej
K Grzelec
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
332011
Badania marketingowe w komunikacji miejskiej
O Wyszomirski, K Grzelec
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 1998
201998
Wyszomirski O
K Grzelec
Porównania preferencji i zachowań komunikacyjnych osób deklarujących …, 1996
131996
Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny
K Grzelec, O Wyszomirski
Logistyka 32, 24-27, 2002
122002
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygmninnych
K Grzelec, O Wyszomirski
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2011
112011
Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu
K Grzelec, D Okrój
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (11), 26--32, 2016
102016
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000-2012
C Radziewicz, K Grzelec, A Karolak, M Wolański
IGKM, Warszawa, maj, 2013
92013
Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasaĹĽerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w Ĺ› wietle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i spoĹ ‚ecznych
O Wyszomirski
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 2008
92008
Bezpłatna komunikacja miejska-cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania
K GRZelec
Transport Miejski i Regionalny, 2013
82013
Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni
K Grzelec, O Wyszomirski
TTS Technika Transportu Szynowego 16 (5-6), 55-59, 2010
82010
Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk
R Okraszewska, K Grzelec, K Jamroz
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
62016
Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu …
H Kołodziejski, K Bujak, S Grulkowski, K Grzelec, K Jamroz, R Tomanek, ...
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2015
62015
Koncepcja integracji taryfowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
K Grzelec, H Kołodziejski, O Wyszomirski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 57 …, 2015
62015
Development of trolleybus public transport in Gdynia as part of a sustainable mobility strategy
K Grzelec, F Birr
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
52016
Zarząd transportu miejskiego-zarządzanie czy administrowanie?
K Grzelec
Przegląd komunikacyjny, 30-33, 2011
52011
Wybrane aspekty integracji transportu miejskiego w metropolii Zatoki Gdańskiej jako instrumentu polityki transportowej zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych
K Grzelec
Transport Miejski i Regionalny, 23-26, 2009
52009
Bilet elektroniczny jako instrument integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej
K Grzelec
Szansę, uwarunkowania funkcjonalne i bariery,„Biuletyn Komunikacji Miejskiej …, 2005
52005
Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskich
K Grzelec
Wyszomirski (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo …, 2002
52002
Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni według badań marketingowych z 1996 roku.„
O Wyszomirski, K Grzelec, K Hebel
Transport miejski, 18-22, 1997
51997
Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce
K Grzelec, O Wyszomirski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20