Krzysztof Grzelec
Krzysztof Grzelec
Unknown affiliation
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej
K Grzelec
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
292011
Badania marketingowe w komunikacji miejskiej
O Wyszomirski, K Grzelec
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 1998
201998
Wyszomirski O
K Grzelec
Porównania preferencji i zachowań komunikacyjnych osób deklarujących …, 1996
121996
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygmninnych
K Grzelec, O Wyszomirski
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2011
112011
Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny
K Grzelec, O Wyszomirski
Logistyka 32, 24-27, 2002
112002
Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasaĹĽerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w Ĺ› wietle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i spoĹ ‚ecznych
O Wyszomirski
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 2008
92008
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000-2012
C Radziewicz, K Grzelec, A Karolak, M Wolański
IGKM, Warszawa, maj, 2013
82013
Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu
K Grzelec, D Okrój
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (11), 26--32, 2016
72016
Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni
K Grzelec, O Wyszomirski
TTS Technika Transportu Szynowego 16 (5-6), 55-59, 2010
72010
Koncepcja integracji taryfowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
K Grzelec, H Kołodziejski, O Wyszomirski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 57 …, 2015
62015
Bezpłatna komunikacja miejska–cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania,„
K GRZelec
Transport Miejski i Regionalny 4, 4-11, 2013
62013
Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk
R Okraszewska, K Grzelec, K Jamroz
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
52016
Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu …
H Kołodziejski, K Bujak, S Grulkowski, K Grzelec, K Jamroz, R Tomanek, ...
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2015
52015
Wybrane aspekty integracji transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej jako instrumentu polityki transportowej zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych
K Grzelec
Transport Miejski i Regionalny, 23-26, 2009
52009
Bilet elektroniczny jako instrument integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej
K Grzelec
Szansę, uwarunkowania funkcjonalne i bariery,„Biuletyn Komunikacji Miejskiej …, 2005
52005
Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskich
K Grzelec
Wyszomirski (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo …, 2002
52002
Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce
K Grzelec, O Wyszomirski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
42017
Development of trolleybus public transport in Gdynia as part of a sustainable mobility strategy
K Grzelec, F Birr
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
42016
Zarząd transportu miejskiego-zarządzanie czy administrowanie?
K Grzelec
Przegląd komunikacyjny, 30-33, 2011
42011
Integracja transportu zbiorowego z punktu widzenia interesów pasażera, operatora i organizatora,[w:] Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego–szanse i bariery
O Wyszomirski, K Grzelec, K Hebel
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20