Obserwuj
Mateusz Marciniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Orientacje konsumpcyjne mlodziezy akademickiej. Perspektywa Baumanowska
M Marciniak
Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
34*2011
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2011
31*2011
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza–interpretacje–konteksty
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Impuls, Kraków, 2013
282013
The Paradox of Commodification of the Body in a Society of Consumption and Cyborgization
M Klichowski, M Marciniak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
152013
Orientacje konsumpcyjne–bariera w rozwoju kapitału społecznego młodzieży akademickiej? Doniesienie z badań
M Marciniak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
132012
Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?
M Marciniak
Konteksty Pedagogiczne 10, 157-167, 2018
72018
Opanowani syndromem konsumpcyjnym? Testowanie koncepcji Zygmunta Baumana–komunikat z badań
M Marciniak
Rocznik Lubuski 39 (1), 101-114, 2013
62013
Młodzież akademicka wobec mobilności w czasach płynnej nowoczesności
M Marciniak
Forum Oświatowe 29 (1 (57)), 65-76, 2017
42017
Media activity and the identity of adolescents in the society of consumption
M Marciniak
The Educational and Social World of a Child: Discourses of Communication …, 2015
42015
Gry sieciowe a rozwój kompetencji społecznych młodzieży
M Marciniak, D Przybyszewska
32017
Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic: Ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania
S Jaskulska, B Jankowiak, M Marciniak, M Klichowski
Wych. Rodz 24, 133-146, 2021
22021
Zaangażowanie społeczno-obywatelskie młodzieży akademickiej jako czynnik chroniący w perspektywie koncepcji resilience
M Marciniak
Rocznik Pedagogiczny 42, 181-196, 2020
22020
Porozumiewanie się w językach obcych jako wyzwanie dla uczestnictwa młodzieży akademickiej w zagranicznej mobilności edukacyjnej
M Marciniak
Podstawy Edukacji 12, 205-220, 2019
22019
Psycholog w szkole – postulaty a codzienność szkolna
M Marciniak
Społeczeństwo i edukacja. Teoria a implikacje praktyczne, 85-102, 2015
22015
Assessment of Physical Well-Being and Leisure Time of Polish Students during the COVID-19 Outbreak
S Jaskulska, B Jankowiak, M Marciniak, M Klichowski
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (14), 8358, 2022
12022
Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic: codzienność i wizja przyszłości szkoły
S Jaskulska, M Marciniak, B Jankowiak, M Klichowski
Edukacja Międzykulturowa 16 (1), 151-163, 2022
12022
Uznawalność okresu studiów za granicą jako uwarunkowanie mobilności edukacyjnej studentek pedagogiki
M Marciniak
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 40 (3), 269-286, 2021
12021
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole
H Krauze-Sikorska, J Śmietańska, S Jaskulska, C Czech-Włodarczyk, ...
Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, 245-263, 2020
12020
Rzecz o utowarowianiu siebie i innych
M Marciniak
Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, 67-86, 2012
12012
Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic–postrzeganie możliwości uzyskania pomocy w szkol
S Jaskulska, B Jankowiak, M Marciniak, M Klichowski
Horyzonty Wychowania 21 (57), 119-130, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20